Näyttökuva 2023-8-21 kello 13.10.51

Innovation Accelerator Innovaatiokiihdyttämö

Miten tuotat nopeasti innovaatioita rajatuilla resursseilla? Kohdista motivoituneiden tekijöiden energia rajattuun haasteeseen ja luo puitteet organisaatiorajojen yli tapahtuvalle kehittämiselle. Aseta tavoitteet riittävän korkealle ja hyödynnä ICG Innotiimin Innovation Accelerator -ohjelmaa. 

Onko innovaatioprosessin putki tyhjä? Tarvitaanko radikaaleille ideoille oma kiihdytyskaista? Nopeiden innovointiprojektien tavoitteena on luoda huippuhyviä ratkaisuja ja edetä ketterästi ideoista konsepteihin ja asiakasrajapinnassa kokeiltaviin prototyyppeihin. 

Innovation Accelerator -ohjelma

Innovation Accelerator -ohjelma käynnistyy ideakilpailulla, etenee intensiivisen Innovation Boot Camp -työpajan ja ratkaisukonseptien kypsyttelyn kautta projektiehdotusten valintaan. 

Tavoitteena on tuottaa innovaatioprosessin alkupäähän nopeasti innovatiivisia konsepteja, joiden pohjalta kaupallistetaan uusia tuotteita, palveluita ja bisnesmalleja. Innovatiiviset ratkaisut konkretisoidaan mahdollisimman pitkälle ketterien kehitystiimien ja määrämittaisten projektien avulla ilman byrokratian hidasteita. 

Olemme kumppanisi…

1 IDEAKILPAILU

Autamme sinua asettamaan kehityshaasteen ja ohjaamme ideakilpailun.

2 BOOT CAMP

Fasilitoimme innovatiivisen workshop-kokonaisuuden, jonka aikana tarpeet muuttuvat ratkaisukonsepteiksi.

3 KAUPALLISTAMINEN

Ohjaamme konseptien jatkojalostuksen ja go-to-market suunnittelun.

Ota yhteyttä ja sovitaan lyhyt Teams aiheeseen liittyen!