Onko yrityksesi kasvu ja kannattavuus riittävällä tasolla? Erottuuko yrityksesi kilpailijoista asiakkaiden silmissä? Pystyykö organisaatiosi vastaamaan toimialasi disruptoitumiseen? Innovaatiostrategia määrittelee erottautumistekijät, auttaa löytämään voittavan liiketoimintamallin ja suuntaa kehitystoimintaa kytkemällä organisaation innovaatiotoiminnan tukemaan liiketoimintastrategiaa.

Löydä oma ”sinisen meren strategiasi”

Innovaatiotoiminta kohdistuu usein vanhojen tuotteiden ja palveluiden hiomiseen uusien innovaatioiden hakemisen sijaan. Innovaatiotoiminta on lyhytjänteistä eikä kehitysportfolio pysty vastaamaan liiketoiminnalle asetettuihin tulostavoitteisiin.

Innovaatiostrategian tekeminen kirkastaa liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden tulevat muutokset, haastaa päätöksentekijöiden ajattelumalleja ja antaa selkeän kehitysroadmapin, jonka avulla yrityksen innovaatiotoimintaa voidaan ohjata.

Tässä 10 tärkeintä syytä innovaatiostrategian tekemiseen:

  1. Voita kilpailijat erottuvien innovaatioiden avulla
  2. Valjasta innovaatiotoiminta tukemaan yrityksen strategiaa
  3. Ymmärrä liiketoimintaympäristön muutokset ja tulevat asiakastarpeet
  4. Määrittele innovaatiotoiminnalle fokusalueet
  5. Allokoi riittävästi resursseja radikaalien innovaatioiden metsästämiseen
  6. Johda päivittäistä kehitystoimintaa tehokkaasti
  7. Mittaa innovaatio- ja kehitystoiminnan tuloksia
  8. Varmista innovaatioiden syntyminen kaikissa yrityksen toiminnoissa (tuotteet, palvelut, liiketoimintamallit, prosessit, toimintatavat…)
  9. Mahdollista systemaattinen innovaatiokulttuurin kehittäminen
  10. Vahvista määrätietoisesti yrityksen innovaatiokyvykkyyttä

Lue lisää, miten tehdään voittava Innovaatiostrategia.

Disruptoi oma liiketoimintasi ennen kuin kilpailijat tekevät sen!

Toimiala disruptoituu kun vakiintuneet pelurit häviävät ketterille uusille tulokkaille. Markkinoita hallitsevat yritykset jättävät huomiotta heikosti kannattavat asiakkaat ja keskittyvät parhaisiin asiakkaisiinsa omilla huipputuotteillaan. Uudet tulokkaat aloittavat palvelemalla aluksi näitä ”ylipalveltuja asiakkaita” yksinkertaisimmilla tuotteillaan ja nopean kehitystoiminnan kautta valtaavat uusia ja parempikatteisia asiakasryhmiä vakiintuneilta toimijoilta. Toinen tyypillinen disruption lähde löytyy uusista nousevista asiakastarpeista, joihin pienemmät toimijat pystyvät vastaamaan nopeammin ja ketterämmin kuin toimialaa dominoivat yritykset.

Koetko olevasi markkinoiden vakiintunut peluri? Miten yrityksesi on varautunut toimialan disruptoitumiseen?

Lue lisää, miten voit ottaa avullamme aktiivisen otteen markkinoiden disruptointiin Innovaatiostrategialla!

Koe eksponentiaalisesti kasvavien teknologioiden voima ja luo yrityksellesi yhteinen näkemys markkinadisruptioista.

Innovatiivinen strategiatyö vaatii osallistamista

Innovatiivinen strategia syntyy johdon laaja-alaista näkemystä ja asiantuntijoiden syväosaamista yhdistämällä. Innovatiivinen strategiatyö vaatii osallistamista, mutta senkin voi tehdä ketterästi ja tehokkaasti. Hyödynnämme strategiatyössä nykyaikaisia digitaalisia työtapoja, jotka mahdollistavat tehokkaamman työskentelyn työpajoissa ja niiden välissä tehtävässä kehitystyössä. Onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan kokemuksemme mukaan ketterä strategiaprosessi, toimivat viitekehykset, tehokkaita kehitystyöpajoja ja innovatiivista ajattelua.

Strategian kirkastaminen ymmärrettäväksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi on avainasemassa sen toimeenpanon onnistumisessa. Tämän takia korostamme strategian tekemisessä sitoutumisen varmistavaa osallistavaa otetta.

Haluatko jutella lisää innovaatiostrategiasta? Ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua.

Olemme kumppanisi…