Yleisradio ennakoi media-alan tulevaisuutta

Miksi Yle investoi ennakointityöskentelyyn?

Meidän on tunnistettava teknologisen kehityksen tarjoamat mahdollisuudet. Koko yleisradiotoiminnan rooli on murroksessa, sillä maailmanlaajuinen kilpailu sisällöntuotannossa haastaa perinteisen kansallisen toimintakentän. Yle haluaa omalla toiminnallaan edistää kotimaisten mediasisältöjen tuotantoa ja tukea Suomen media-alaa.

Media-alan toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina radikaalisti. Mitä suuria muutoksia on näköpiirissä seuraavaksi?

Seuraamme jatkuvasti useita kehittyviä teknologioita. Yksi mielenkiintoinen mahdollisuus on mediasisältöjen tuotannon automatisointi. Olemassa oleva teknologia mahdollistaa jo esimerkiksi urheilu- ja talousuutisten täysin automatisoidun kirjoittamisen. Virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) kehitys puolestaan mahdollistaa perustavanlaatuisen muutoksen tarinankerronnassa. Virtuaalimaailmassa käyttäjä voi kuljettaa tarinaa eteenpäin omilla valinnoillaan, mikä luo kysyntää luoville ja kokeellisille ratkaisuille sisällöntuotannossa.

Yle on viime vuosina panostanut ennakoinnin kehittämiseen. Mitkä ovat Ylen ennakointityöskentelyn keskeiset menestystekijät?

Keskeisin avain tulokselliseen tulevaisuustyöhön ovat ihmiset. On tärkeää tunnistaa ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ennakoinnin parissa. Kun työhön osallistuu motivoituneita työntekijöitä, organisaatio voi parhaiten hyödyntää heidän osaamistaan ja innokkuuttaan. Se on palkitsevaa myös henkilöiden itsensä näkökulmasta.

On myös tärkeää, että ylin johto tukee ennakointityötä. Ihmisten on koettava, että tulevaisuustyöltä odotetaan organisaation aidosti tarvitsemia tuloksia. Me yleläiset olemme olleet onnekkaita tässä suhteessa. Johto on linjannut, että meidän on pyrittävä luomaan selkeä käsitys tulevaisuudennäkymistä päätöksenteon tueksi. Tämä linjaus oli itse asiassa lähtökohtana pitkälle projektille, jossa olemme kehittäneet ennakointityöskentelyämme.

Olemme koonneet keskeiset ilmiöt kartaksi. Jokaista ilmiötä kuvaa kortti, joka sisältää ilmiön konkreettisen kuvauksen sekä listaa syyt siihen, miksi kyseinen ilmiö on meille tärkeä. Saimme ajatuksen ilmiökartan ja -korttien käytöstä tehdessämme skenaariotyötä Innotiimi-ICG:n kanssa. Ilmiökorttimme perustuvat noin 400 ennakointityössä tähän mennessä tehtyyn havaintoon. Ilmiökortit ovat myös yksi hyvä esimerkki Innotiimi-ICG:ltä oppimistamme ennakointityöskentelyn käytännönläheisistä prosesseista ja työkaluista. Nämä käytännöt ovat tukeneet ennakointitoimintamme kehitystyötä ja olleet arvokas lisä tulevaisuustyömme työkalupakkiin.

Vastaat Ylen ennakointi- ja innovointiprosesseista. Miten ylläpidät ja kehität kykyäsi ymmärtää ja kartoittaa tulevaisuutta?

Olen lapsesta lähtien ollut kiinnostunut asioista, joita ei vielä ole. Tulevaisuustyössä ja innovaatioprosesseissa pyrin osallistumaan käytännön tekemiseen mahdollisimman paljon. Havaintojen tekeminen, niiden merkityksen pohdinta ja keskusteluissa syntyvät oivallukset antavat minulle paljon energiaa. Lisäksi ylläpidän inspiraatiota lukemalla paljon scifi-kirjallisuutta.

Haastattelu on alun perin julkaistu englanniksi Change Magazinessa.

Ota yhteyttä!