mantere_header_1

Veikko Mantere

Veikko Mantere (DI) on ryhmätyötapojen syvällinen osaaja. Osallistavilla ja innovatiivisilla työtavoillaan hän on tukenut ja ohjannut useiden organisaatioiden kehityshankkeita ja strategiaprosesseja. Veikon ja hänen kollegoidensa kehittämät Ryhmätyömessut-, OPERA- ja Tuplatiimi -työtavat ovat iskostuneet jo kolmen johtajasukupolven DNA:han. Hänen kirjojaan on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja lähes kaksi miljoonaa ihmistä on osallistettu heitä koskevien asioiden pohdintaan näiden menetelmien avulla. Veikon sydäntä lähellä on myös systematisoitu innovointi. Tätä hän on toteuttanut esimerkiksi Orchidea Idea Management -järjestelmän kehittämisessä. Ohjelmiston onkin valinnut innovaatioprosessinsa alustaksi kolmasosa suomalaisista TOP 25 -yrityksistä. Veikon osaaminen on ollut myös mukana virtuaalisten Orchidea Workshop -ryhmätyötapojen kehittämisessä. Yhteistä kaikille hänen kehittämille työtavoille on osallistamisen ja systemaattisen luovan prosessin yhdistäminen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Osaaminen

  • Osallistavat ja innovatiiviset ryhmätyötavat
  • Innovaatioprosessi ja systemaattinen innovointi
  • Osallistavan ja uudistavan strategian luonti ja toteutus
  • Digitaaliset sovellukset edellisten tukena

Projektit

YIT

KONE

TEM

PEAB

VR

YLE

Hyvä tietää

  • Veikko on ollut rakentamassa Innotiimi-ICG:n yhteisöä ja hän onkin toiminut Innotiimissä toimitusjohtajana, johtoryhmän jäsenenä, hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana.
  • Kesäisin Veikon voit löytää mökiltä.

Ota yhteyttä Vexiin