mantere_header_1

Veikko Mantere

Veikko Mantere (DI) on ryhmätyötapojen syvällinen osaaja. Osallistavilla ja innovatiivisilla työtavoillaan hän on tukenut ja ohjannut useiden organisaatioiden kehityshankkeita ja strategiaprosesseja. Veikon ja hänen kollegoidensa kehittämät Ryhmätyömessut-, OPERA- , Tuplatiimi- ja BrainGrouping -työtavat ovat iskostuneet jo kolmen johtajasukupolven DNA:han. Hänen kirjojaan on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja lähes kaksi miljoonaa ihmistä on osallistettu heitä koskevien asioiden pohdintaan näiden menetelmien avulla. Yhteistä kaikille hänen kehittämille työtavoille on osallistamisen ja systemaattisen luovan prosessin yhdistäminen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Esimerkiksi strategioiden luonnissa työtavoilla syntyy johdon yhteisiä näkemyksiä painopisteiksi ja strategioiden käytäntöön viennissä osallistujien yhteisiä innovatiivisia ratkaisuja niiden toteuttamiseen. Veikon kehittämiä työtapoja voidaan helposti toteuttaa myös digitaalisilla alustoilla.

Osaaminen

  • Osallistavat ja innovatiiviset ryhmätyötavat
  • Innovaatioprosessi ja systemaattinen innovointi
  • Osallistavan ja uudistavan strategian luonti ja toteutus
  • Digitaaliset sovellukset edellisten tukena

Projektit

YIT

KONE

TEM

PEAB

VR

YLE

Hyvä tietää

  • Veikko on ollut rakentamassa ICG Innotiimin yhteisöä ja hän onkin toiminut Innotiimissä toimitusjohtajana, johtoryhmän jäsenenä, hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana.
  • Kesäisin Veikon voit löytää mökiltä.

Ota yhteyttä Vexiin