mantere_header_1

Veikko Mantere

Veikko Mantere (DI) on ryhmätyötapojen syvällinen osaaja. Osallistavilla ja innovatiivisilla työtavoillaan hän on tukenut ja ohjannut useiden organisaatioiden kehityshankkeita ja strategiaprosesseja. Veikon ja hänen kollegoidensa kehittämät Ryhmätyömessut-, OPERA- ja Tuplatiimi -työtavat ovat iskostuneet jo kolmen johtajasukupolven DNA:han. Hänen kirjojaan on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja lähes kaksi miljoonaa ihmistä on osallistettu heitä koskevien asioiden pohdintaan näiden menetelmien avulla. Veikon sydäntä lähellä on myös systematisoitu innovointi. Tätä hän on toteuttanut esimerkiksi Orchidea Idea Management -järjestelmän kehittämisessä. Ohjelmiston onkin valinnut innovaatioprosessinsa alustaksi kolmasosa suomalaisista TOP 25 -yrityksistä. Veikon osaaminen on myös ideoiden määrän moninkertaistavassa Orchidea Brainstorming -ryhmätyötavassa. Yhteistä kaikille hänen kehittämilleen työtavoilleen on toimintamalli, jossa osallistujien paras ajattelukapasiteetti saadaan käyttöön ja osallistumisen kautta luodaan innostus ja motivaatio viedä tuloksia käytäntöön.

Osaaminen

  • Osallistavat ja innovatiiviset ryhmätyötavat
  • Innovaatioprosessi ja systemaattinen innovointi
  • Osallistavan ja uudistavan strategian luonti ja toteutus
  • Digitaaliset sovellukset edellisten tukena

Projektit

YIT

KONE

Tekes

ExxonMobil

VR-yhtymä

Hyvä tietää

  • Veikko on ollut rakentamassa Innotiimi-ICG:n yhteisöä ja hän onkin toiminut Innotiimissä toimitusjohtajana, johtoryhmän jäsenenä, hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana.
  • Uusien innovatiivisten toimintamallien lisäksi hänellä on myös opettavaista kokemusta 90-luvun lamasta ja sieltä nousemisesta.

Ota yhteyttä Vexiin