Yrityksen kasvun mahdollistaminen perustuu usein sisäisen kasvun rakentamiseen. Tässä keskeinen tekijä on henkilöstön osaaminen ja uudistumiskyky. Menestyvä yritys huolehtiikin henkilöstönsä kyvykkyydestä ja innovatiivisuudesta. Esihenkilöillä on tärkeä rooli oppimisen ja tuloksellisuuden tukemisessa, ja tähän tarvitaan uudenlaisia johtamistaitoja.

Miksi kasvun moottorit yskivät?

Kilpailukyvyn parantaminen ja kasvun rakentaminen on haastavaa, sillä se vaatii tuottavuuden parantamista ja jatkuvaa innovointia. Jos yrityksessä on tapana tehdä asioita aina niin kuin ennenkin, ajan myötä suorituskyky heikkenee, koska totutut rutiinit eivät toimi muuttuneessa toimintaympäristössä. Jos ei uskalleta uudistaa tuotteita ja palveluita, ne vanhenevat asiakkaiden silmissä, kun kilpailijat kehittävät omiaan.

Uudistuminen vaatii kuitenkin henkilöstöltä kykyä oppia jatkuvasti uutta, tuottaa luovia ideoita ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Tämän mahdollistamisessa tärkeintä on se, miten ihmisiä johdetaan, sillä suurin osa yritystä hyödyttävästä oppimisesta tapahtuu ratkomalla ongelmia arkityössä yksin tai yhdessä. Nykyisen henkilöstön kyvykkyyden tukeminen on myös kannattavampaa kuin uusien osaajien etsintä, sillä huippuosaajista on pula ja heidätkin pitää ensin perehdyttää yritykseen.

Miten rakennat kasvua ihmisten johtamisella?

Henkilöstön uudistumiskyvyn tukeminen vaatii esihenkilöiltä taitoja tukea toiminnan tuloksellisuutta sekä työntekijöiden oppimista ja luovuutta. Oppimista ja luovuutta voi tukea rakentamalla oppimismahdollisuuksia, ohjaamalla ongelmanratkaisua ja kannustamalla kokeilemaan uudenlaisia ratkaisuja. Oppiminen vaatii myös energiaa ja uskallusta ideoida, joten on tärkeää huolehtia työntekijän hyvinvoinnista ja myönteisestä, turvallisesta ilmapiiristä.

Innovaatiot syntyvät tiimityön tuloksena, joten työntekijöiden ohjaaminen hakemaan apua työkavereilta ja yhteistyön tukeminen ovatkin tärkeitä esimiehen tehtäviä. Jotta oppiminen ja innovointi tukisivat yrityksen strategiaa ja työntekijät innostuisivat strategian suuntaisesta toiminnasta, työntekijän kokemusta toiminnan merkityksellisyydestä olisi hyödyllistä vahvistaa.

Valmennuksissamme oivallutamme esihenkilöt siitä, miksi ja miten henkilöstön uudistumiskyvykkyyttä tuetaan. Esihenkilöt oppivat, miten he voivat tukea työntekijöiden oppimista ja innovatiivisuutta valmentavalla otteella, ja he pääsevät harjoittelemaan ohjatusti tähän liittyviä käytännön vuorovaikutustaitoja ja työkaluja.

Olemme kumppanisi muutoksessa…