Miksi työntekijät eivät lähde mukaan muutokseen, vaikka johdon mielestä suunnitelmat olisivat suorastaan nerokkaita? Usein syynä on se, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta tutustua, pohtia ja vaikuttaa suunnitelmiin. ICG Innotiimin osallistavan johtamisen valmennusohjelmassa johto ja esimiehet oppivat hyödyntämään osallistavia työkaluja ja menetelmiä arjen erilaisissa johtamistilanteissa.

Miksi asiakkaamme kertovat olleensa juuri elämänsä parhaassa johtamisvalmennuksessa?

Laadimme valmennusohjelman yhteistyössä asiakkaan kanssa. Teemme yhdessä listan tilanteista, joissa esimiehet ja johto kaipaavat konkreettista apua onnistuakseen paremmin omassa työssään. Tilanne voi liittyä esimerkiksi työntekijän epäsopivaan käytökseen puuttumiseen tai laajemmin koko henkilöstön osallistamiseen muutosohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valmennusjakson lähipäivissä käsittelemme erilaisia johtamistilanteita harjoitellen ja soveltaen osallistavia työkaluja ja menetelmiä. Osallistujat valmistautuvat haastaviksi kokemiinsa tilanteisiin suunnittelemalla johtamis- tai vaikuttamistilanteen etukäteen uusia oppeja hyödyntäen. Valmennuspäivien välissä osallistujat toteuttavat suunnitelmia käytännössä keräten kokemuksia ja huomioita jatkokäsittelyä varten.

Valmennus on kokemusperäistä oppimista – teorian kautta opiskelua, aktiivista käytäntöön vientiä ja opitun analysointia. Näin valmennuksessa syntynyt innostus ja tuoreet ihmisten osallistamisen taidot siirtyvät suoraan konkreettiseksi toiminnaksi.

Nopeammin parempia tuloksia

  • Osallistujat kehittyvät johtajina, he saavat aikaan parempia johtamistuloksia ja organisaation suorituskyky kasvaa.
  • Osallistavalla johtamisella saadaan koko henkilöstön panos mukaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  • Tarvittavien muutosten käytäntöön vienti nopeutuu, sillä ihmisten on helpompi sitoutua itselleen turvalliselta ja tärkeältä tuntuvaan asiaan.
  • Hyvin johdetussa organisaatiossa ihmiset voivat paremmin, ilmapiiri on terveempi ja osallistuminen on syvempää.