Miksi ihmiset eivät ole tyytyväisiä johtamiseen? Suurin osa haluaa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen, mutta kokee, että ratkaisut tehdään muualla heitä kuulematta. Miten saisit tämän kokemuksen muuttumaan? Miten saat henkilöstön kehittämään omaa tekemistään ja ottamaan enemmän vastuuta? Opi johtamaan osallistaen.

Johtaminen on taito, jossa voimme kehittyä

Miksi asiakkaamme kertovat olleensa juuri elämänsä parhaassa johtamisvalmennuksessa?

Meitä kiinnostaa, millaisia tilanteita asiakkaamme haluavat oppia johtamaan paremmin, ja autamme heitä kohtaamaan nämä tilanteet. Asiakas on keskiössä – valmennus rakennetaan asiakkaan tarpeista lähtien.

Opettelemme käsittelemään muutostilanteita ja kohtaamaan muutosvastarintaa. Opettelemme osallistamaan ihmiset kehittämään omaa työtään. Valmennamme osallistujat ohjaamaan ihmisiä kohti sitoutumista, mikä edellyttää ymmärrystä, omien tuntemusten ja asenteiden tarkastelua. Työkalumme ovat konkreettisia ja helposti käyttöön otettavia.

Valmennus on kokonaisuus teorian kautta oppimista, aktiivista käytäntöön vientiä ja opitun analysointia – kokonaisvaltaista oppimista. Osallistujat oppivat suunnittelemaan johtamistilanteet tavoitteellisiksi vuorovaikutustilanteiksi, jolloin onnistuminen ei ole sattumanvaraista, vaan ennakolta suunniteltua.

Parempia tuloksia

  • Osallistuvat ihmiset saavuttavat parempia tuloksia, sillä innostus oman työn kehittämiseen nostaa suorituskykyä.
  • Tarvittavien muutosten käytäntöön vienti nopeutuu, sillä heti kun asia tuntuu turvalliselta ja tärkeltä, ihmisten on helpompi sitoutua.
  • Hyvän johtamisen kautta asiakkaamme saavuttavat paremman ilmapiirin, syvempää osallistumista ja tehostuneita prosesseja.