change_service_cultural_transformation_header

Yrityskulttuurin muutos

”Tarvitsemme kulttuurimuutosta.” Tämän sanoo valtaosa johtajista sopeutuakseen uudenlaisiin tilanteisiin: esimerkiksi digitaaliseen maailmaan tai uuden sukupolven odotuksiin työtä ja johtajuutta kohtaan. Kulttuurin muuttaminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Menneisyyteen perustuvien organisaatiokulttuurien kirjoittamattomat lait vaikuttavat johtajien ja työntekijöiden käyttäytymiseen perusteellisesti. Kulttuurin muuttaminen on haastavaa ja se on mahdollista vain johdonmukaisen muutosjohtamisen avulla.

Kulttuurimuutoksen viisi kulmakiveä

Kulttuuria ei voi muuttaa suoraan – edes viestintäkampanjoiden, johdon toimipaikkakiertueiden ja värikkäiden arvo-rolluppien avulla. Kulttuurin muuttamiseksi tarvitaan todellisia tekoja: muutoksia ajattelussa, toiminnassa ja käyttäytymisessä sekä yhteisiä onnistumisia.

Menestystarinoiden lisäksi tarvitaan viisi keskeistä asiaa kestävän kulttuurimuutoksen aikaansaamiseksi:

1 Tämän hetkisen kulttuurin näkyväksi tekeminen hyvine ja huonoine puolineen sekä selkeä tavoitetila.
2 Johtajat, jotka toimivat esimerkillisesti, sisäisesti motivoituneina.
3 Kehitystiimit, jotka ovat lähettiläitä ja roolimalleja uusille arvoille ja käyttäytymiselle.
4 Dialogisia tapahtumia ja foorumeja suurten ryhmien kanssa, jotka antavat uuden yrityshengen tuntua.
5 Luopumista haitallisista säännöistä ja systeemeistä, jotka vaalivat nykyistä kulttuuria ja estävät muutosta – tämä koskee myös herkempiä aiheita, kuten yksilöllisiä johtamisen totuttuja toimintamalleja.

Olemme apunanne näissä eri vaiheissa valmentaen, sparraten, fasilitoiden ja parhaita käytäntöjä mukaan tuoden.

Muutos alkaa kulttuuritutkimuksella

Innotiimin konsultit tukevat sinua ymmärtämään ja muuttamaan organisaatiosi kulttuuria. Kulttuurimuutos alkaa tutkimalla vallitsevaa kulttuuria laadullisesti. Teemme haastatteluja organisaatiossasi  ja fasilitoimme työpajoja, joissa kulttuurin ilmentymät ja uskomukset tehdään näkyviksi.

Tutkimusten pohjalta nostamme esiin sen, mikä edistää ja estää tulevaa menestystä nykyisessä kulttuurissa. Seuraavaksi autamme teitä määrittelemään arvoja ja toimintaperiaatteita varsinaisen kulttuurimuutoksen käynnistämiseksi. Innovointifoorumit ja ketterät kehitysmallit ovat hyviä esimerkkejä haluttua kulttuuria kohti siirtymistä.

Olemme kumppanisi…

KULTTUURITUTKIMUS
Kulttuurityöpajat osoittavat yrityksen tämän hetkisiä käytösmalleja, uskomuksia ja kulttuurirajoja.

KULTTUURIMUOTOILU
Autamme teitä kuvailemaan halutun kulttuurin, suunnittelemaan tärkeimmät interventiot ja kokeilemaan uutta käyttäytymistä sprinteissä.

ANKKUROINTI
Valmennamme johtajia ja esihenkilöitä toteuttamaan haluttua kulttuuria ja siihen vaikuttavia muutosaloitteita.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

    ICG Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

    Käynnistä muutos jo tänään!