Näyttökuva 2023-10-10 kello 14.52.39

Asiakas

Steerprop

Konsultit

Mikko Lehtonen
Juhani Lehtonen

Innovaatiokiihdyttämöstä potkua Steerpropin tuotekehitykseen

Laivateollisuuden ratkaisuja suunnitteleva ja valmistava Steerprop kaipasi buustia tuotekehityksen innovaatiovaiheeseen. Ratkaisu löytyi ICG Innotiimin Innovaatiokiihdyttämöstä (Innovation Accelerator).

Haaste

Työelämän arjessa on vaikea löytää aikaa innovoinnille, mutta ilman innovointia tuotekehitysputki tyhjenee ideoista. Mistä apu?

Ratkaisu

ICG Innotiimin Innovation Accelerator -ohjelman avulla tiimit tuottivat yhdessä ideoita, joista kirkastettiin kehityskelpoisia tuoteaihioita.

Vaikutukset

Steerpropin tuotekehitysputkeen saatiin uutta buustia ja samalla kehitettiin yritykselle uudenlaista innovaatioprosessia.

Steerpropilla on jo yli 20 vuoden kokemus laivateollisuuden ratkaisujen suunnittelemisesta ja valmistuksesta. Uusien tuotteiden ja varsinkin isojen uusien ideoiden innovoinnille on kuitenkin teknologiapäällikkö Tero Tammisen mukaan ollut arjen pyörityksessä haastavaa löytää riittävästi aikaa.

Yhdessä ICG Innotiimin Mikko Lehtosen ja Juhani Lehtosen kanssa ratkaisuksi valittiin ICG Innotiimin työkaluvalikoimasta Innovaatiokiihdyttämö eli Innovation Accelerator -ohjelma, jonka avulla lähdettiin kehittämään toimivaa innovaatioprosessia.

Innovation Accelerator -ohjelma on valmis malli, jota hienosäädetään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Steerpropille Mikko ja Juhani suunnittelivat ja fasilitoivat neljä vaihetta:

  1. Ideointivaihe, jossa lyhyitä ideointisessiota. Kukin osallistuja tuotti viidestä ennalta-annetusta aihealueesta ideoita, joita pohdittiin ja arvioitiin koko tiimin kesken. Koko henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua tähän vaiheeseen.
  2. Boot Camp-työpaja, jossa kehitettiin alkuideoista konsepteja, mietittiin liiketoimintamallia ja suunniteltiin prototyyppejä.
  3. Kypsyttelyvaihe, jossa tiimit sekä keskenään että ICG Innotiimin konsulttien avulla sparrasivat ideoita eteenpäin.
  4. Arviointipaja, jossa tiimit esittelivät toisilleen ja kehitysjohdolle viisi ideaa tai ehdotusta.

Innovointi jää usein pienten parannusten tasolle – isoja ideoita pitää nurturoida

Usein yrityksissä tuotekehitysprosessi on kunnossa ja pitkälle mietitty, mutta innovoinnissa keskitytään pienten inkrementaalisten parannusten tasolle. Monesti tämä johtuu siitä, että isommalle ideoinnille ei ole omaa vaihetta prosessissa, jolloin se jää päivittäisten kiireiden alle. Tämä huomattiin myös Steerpropilla.

”Meillä on kuitenkin halu kehittää omaa innovaatiotoimintaa, ja Mikon ja Juhanin kanssa keskusteltuamme totesimme, että Innovaatiokiihdyttämö on ratkaisu, jota halusimme lähteä kokeilemaan. Siinä oli selkeä ja riittävän kompakti aikataulu, ja uskoimme pääsevämme konkreettiselle tasolle nopeasti”, kertoo Tamminen.

Ennen projektin aloitusta Steerpropin johto ja ICG Innotiimin konsultit kehittelivät yhteistyössä viisi aihealuetta, joihin lähdettiin etsimään ratkaisuja kehitystyöhön osallistuvilta työntekijöiltä. Ensimmäiset innovaatiosessiot pidettiin Teamsin kautta ja niissä rohkaistiin kaiken tasoiseen ideointiin. Ideoita arvioitiin ja pistettiin järjestykseen verkkotyökalun avulla.

Boot Camp-päivät pyhitettiin innovoinnille ja työ jatkui niidenkin jälkeen

Kaksipäiväinen Boot Camp järjestettiin Raumalla. Tila ja aika pyhitettiin työpajatyöskentelylle, johon osallistui niin suunnittelijoita, myyntiä, IT- kuin huoltohenkilökuntaakin. Työstöryhmät mietittiin tarkkaan etukäteen, jotta siiloutumista ei pääse tapahtumaan. Mikko ja Juhani fasilitoivat työpajoja ja ohjasivat päivien etenemistä.

”Poikkitieteellinen lähestymistapa auttoi meitä näkemään ideat myös oman työnkuvan ulkopuolelta ja se on tällaisessa työskentelyssä tärkeää. Työpajassa käytettiin monenlaisia lähestymistapoja aiheeseen, joten jos joku tehtävä ei yhdelle osallistujalle tuntunut relevantilta, se saattoi toiselle olla juuri oikea tapa käsitellä aihetta. Hienosti porukka heittäytyi työhön”, Tamminen kuvaa.

Boot Campin jälkeen työ jatkui työstötiimeissä ja lopulta yhteisessä arviointipajassa ideat esiteltiin myös muille tiimeille ja pitchattiin yrityksen johdolle. Ideoita tuli paljon ja niistä saatiin muodostettua hyviä aihioita jatkokehitykseen.

”Yksi tai kaksi hanketta on sellaisia, jotka tulevat melko varmasti etenemään tuotekehitysputkeen jollain aikavälillä”, Tamminen kertoo kiihdyttämön lopputuloksesta.

Kolme vinkkiä Innovaatiokiihdyttämöä harkitseville

Steerpropilla Innovaatiokiihdyttämöä pidettiin hyvänä lähestymistapana innovointiprosessin kehitykseen. Kevennettyä versiota onkin käytetty myöhemmin sisäisesti kehittämään innovatiivisia ratkaisuja spesifiin ongelmaan.

”Kiihdyttämöprojekti olisi hyvä toistaa säännöllisin väliajoin. Laivateollisuudessa syklit ovat pitkiä, joten joka toinen vuosi voisi olla meille hyvä rytmi. Ja osallistujatkin vielä muistavat mistä hommassa on kyse, joten prosessi varmasti tehostuisi entisestään”, Tamminen maalailee.

Tamminen suositteleekin Innovaatiokiihdyttämöä erityisesti sellaisille organisaatioille, joissa sekä henkilökunta että johto ovat valmiita panostamaan innovaatioprosessin kehittämiseen.

Tammisen kolme kovaa vinkkiä Innovaatiokiihdyttämöä harkitseville:

  1. Panosta ennakkovalmisteluihin ja määrittele mihin ongelmiin haetaan ratkaisuja ja millaisia strategisia tavoitteita prosessilla pyritään saavuttamaan.
  2. Kutsu matalalla kynnyksellä kaikki mukaan. Kun yhdistetään ihmisiä eri funktioista, saadaan uudenlaisia ideoita ja myös tutustutaan entistä paremmin kaikkiin kollegoihin.
  3. Ohjeista prosessi selkeästi, jotta osallistujat tietävät mitä odottaa ja miten asiat etenevät. Näin varmistetaan, että kaikilla on tarpeeksi aikaa varattuna ideoiden työstölle.

Sopisiko Innovaatiokiihdyttämö (Innovation Accelerator) vauhdittamaan teidänkin yrityksenne ideointiprosessia? Lue lisää >> 

 

Jutellaan aiheesta lisää