fortytwo-V197_623ih8-unsplash 855kt

Innovaatiostrategiasta selkeä suuntaviiva HKScanin tuotteistuksen kehittämiselle

Osallistava kehitystyö oli avainasemassa ruokatalo HKScanin Suomen toimintojen innovaatiostrategian muodostamisessa. Tuomalla eri osastojen osaaminen yhteisiin virtuaalisiin työpajoihin luotiin strategia, joka palvelee koko organisaatiota.

Haaste

Miten kehittää eri osastojen toimintaa, rakentaa tuotteistusta kuluttajalähtöisesti ja saavuttaa kilpailuetua yritysstrategian mukaisesti?

Ratkaisu

Luodaan innovaatiostrategia, jonka kehitykseen osallistetaan laajasti yrityksen eri toimintoja.

Vaikutukset

Organisaation strategiselle muutosmatkalle on nyt selkeä tiekartta, jonka avulla innovaatioita johdetaan seuraavat 2–5 vuotta kohti yritysstrategian tavoitteita.

 

Tuotekehitysjohtaja Marianne Nordblom kaipasi HKScanin yritysstrategian lisäksi jotain, mikä sitoo tiiviimmin yhteen yhtiön tuotekehityksen, markkinoinnin sekä muut toiminnot Suomessa. Ratkaisu saatiin innovaatiostrategiasta, jota ryhdyttiin työstämään ICG Innotiimin Kristiina Kiviharjun ja Matti Perttulan vetäminä.

Yhteistä tulevaisuutta suunniteltiin osallistavissa työpajoissa

HKScanin innovaatiostrategian tavoitteena oli kirkastaa yritysstrategiaa tuotteistamisen näkökulmasta ja ohjata innovaatiokehitystä kohti uusia avauksia tuotteissa ja palveluissa.

”Innotiimi tuli mukaan hyvin alkuvaiheessa. Heillä oli tärkeä osa innovaatiostrategian konseptoinnissa ja luonnollisesti myös työpajojen vetämisessä. Ilman ammattilaista Teams-etäpalavereiden rungon luominen olisi ollut haastavaa”, kertoo tuotekehitysjohtaja Marianne Nordblom.

Koko prosessi oli tiivis ja kesti vain kolme kuukautta keväällä 2022. Kolmen tunnin virtuaalisia työpajoja oli neljä ja niihin osallistui viitisentoista ihmistä HKScanin eri toiminnoista, kuten markkinoinnista, tuotekehityksestä sekä alkutuotannosta.

”Käsittelimme työpajoissa esimerkiksi toimintaympäristön muutosta ja erilaisia skenaarioita siitä, miten yrityksessä pitää varautua jatkuvaan muutokseen kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen näkökulmista”, Marianne kertoo.

Loppuarviointi järjestettiin yhdessä paikan päällä ja mukaan kutsuttiin myös liiketoiminnan johtoa. Hyvää palautetta saatiin paitsi osallistujilta, myös heiltä.

”Kristiinan kokemus elintarvikealalta auttoi häntä ymmärtämään tiettyjä lainalaisuuksia ja syklejä, jotka tämän alan työssä toistuvat. Innotiimin ansiosta prosessi oli ryhdikäs ja selkeä, mikä auttoi koko tiimiä osallistumaan. Saimme loistavia keskusteluita aikaiseksi”, Marianne kehuu.

Innovaatiostrategiasta selkeät suuntaviivat jatkoon

Innovaatiostrategian kehittäminen ja määrittäminen työpajoissa on vasta prosessin alku. ICG Innotiimin toimittama esitys sisältää nykytila-analyysin, muutosajureiden määrittelyn, vision, teemat ja roadmapin. Niistä HKScanin organisaatio sai selkeät suuntaviivat, joiden avulla lähteä kehittämään tuoteinnovaatioita eteenpäin kuluttajalähtöisesti ja yritysstrategiaa noudattaen.

Osallistava kehitysprosessi aktivoi osallistujia pohtimaan omaa rooliaan yrityksen innovaatiokulttuurin kehittämisessä. Osallistujat myös vievät prosessia jatkossa eteenpäin kunkin toiminnon omissa työstötiimeissä.

”Olemme nyt jalkautusvaiheessa, jossa aikataulutamme ja projektoimme alustavaa roadmapia. Etsimme seuraavaksi juuri meille sopivat toimintatavat, joiden avulla tuomme innovaatiostrategian osaksi päivittäistä työtämme”, Marianne kertoo.

Kolme vinkkiä innovaatiostrategian luomiseen

Kokemuksesta oppineena Marianne listaa kolme vinkkiä innovaatiostrategian luomista harkitsevalle:

1 Etsi oikea kumppani, joka puhuu samaa kieltä ja ymmärtää, miten tärkeässä roolissa projektissa tarvittavien ihmisten osallistaminen on innovaatiostrategian kehityksen kannalta.

2 Muista ottaa huomioon sisäinen viestintä ja sisäinen markkinointi, jotta tiimiin valitut ihmiset tietävät, miksi he ovat mukana ja mihin innovaatiostrategian työstöllä pyritään. Prosessin aikana pitää myös muistaa kertoa työn etenemisestä!

3 Laadi selkeä jalkautussuunnitelma, jonka avulla innovaatiostrategia viedään käytäntöön.

Olisiko teilläkin tarvetta innovaatiostrategialle?

Ota yhteyttä! Varataan lyhyt tapaaminen ajatusten vaihtamiseen ja mahdollisen yhteistyön aloittamiselle!