Huippuorganisaatiot johtavat innovaatiotoimintaa systemaattisesti ja panostavat rohkeaan, vuorovaikutteiseen sekä kokeilevaan toimintakulttuuriin. Systemaattinen TKI-toiminnan ja kulttuurin johtaminen tuo yritykselle strategista kilpailukykyä.