ABB on ollut Business Line -vetoisessa Innovation Area -toiminnassa jo pitkään. Yrityksellä oli jo olemassa tarkkaan mietitty innovaatioprosessi ja innovointimallin rakenne ABB Smart Powerille. Hyväkään suunnitelma ei kuitenkaan vie pitkälle ilman jalkauttamista. ABB:llä oli tarve konkreettisille neuvoille ja ihmisten aktivoinnille. Yhdessä Innotiimin konsulttien kanssa ABB Smart Powerin johto päätyi lähestymään jalkauttamishaastetta kevyesti ja kokeillen.

”Johto vei innovointiprosenssinsa käytäntöön osallistamalla laajaa asiantuntijajoukkoa.”

”ABB:llä oli jo ymmärrys siitä, millaisia asioita ja vaiheita innovointi pitää sisällään. Johto halusi viedä innovointiprosessinsa käytäntöön osallistamalla laajempaa joukkoa asiantuntijoita. Meidän yhteinen tehtävämme oli tuoda innovointi ABB:n asiantuntijoiden arkipäivään,” kertoo Innotiimin innovaatiokonsultti Antti Miettinen.

Yhteistyön tavoitteena luovuuden ja kekseliäisyyden herätteleminen

Asiakkaan toiveena oli saada apua Smart Powerin väen luovuuden ja kekseliäisyyden herättelemiseen. Innovaatiokonsultit Juhani Lehtonen ja Antti Miettinen vastasivat pyyntöön tuomalla mukanaan uudenlaisia menetelmiä ja keinoja ongelmien analysointiin, ideoiden luomiseen ja ratkaisuiden synnyttämiseen.

Innovaatiopäivän aikana työstettiin kahdeksaa innovaatiohanketta. Smart Power -liiketoimintalinjan tuotekehityksen ja -ylläpidon osaajia kokoontui ensin lämmittelypäivään, jossa heräteltiin uudenlaista ajattelua innovoinnin tueksi.

Innotiimin johdolla osallistujat testasivat ja oppivat erilaisia harjoitteita, jotka ohjasivat ideointia pois konventionaalisista, ajattelua rajoittavista malleista kohti uusia, villimpiä uria. Osallistujat tutustuivat uudenlaiseen toimintatapaan ennakkoluulottomasti omia vahvuuksiaan hyödyntäen.

Antina oman ymmärryksen ja osaamisen muuttuminen – insinöörikin osaa olla luova

Innovaatiopäivässä opitut taidot sujuvoittavat innovaatiostrategian mukaisen innovaatioprosessin käyttöönottoa ja rakentavat osallistujille valmiudet näkökulman vaihtamiseen ja rohkeaan ideointiin.

”Jokaisesta löytyy luovuus, kun vähän herätellään.”

Innovointipäivän osallistujat koostuivat insinööreistä, jotka eivät välttämättä tunnista tekevänsä päivittäin luovaa työtä. Harjoitteiden avulla osallistujat kuitenkin pian huomasivat, että käsitys itsestä ja omasta osaamisesta on ollut rajoittunutta – jokaisesta löytyy luovuus, kun vähän herätellään. Ennakkoluulot innovoinnin vaikeudesta romuttuivat myös päivän aikana. Harjoitteet auttoivat vahvistamaan luottamusta omaan itseensä ja siihen, että innovointi ei tämän vaikeampaa ollutkaan.

Osaamista innovaatioiden fasilitointiin tulevaisuuden varalle

Osana uuden innovaatiokulttuurin synnyttämistä Innotiimi valmensi ABB Smart Powerin innovaatiotoiminnan kannalta tärkeitä avainhenkilöitä innovaatioiden fasilitointiin. Kahden pidetyn innovaatiopäivän yhteydessä he saivat käytännön kokemusta fasilitoinnista.

Valmennuksessa Innotiimi esitteli heille työkaluja, joiden avulla he voivat jatkossa vetää innovaatio- ja ideapäiviä niin yksikkönsä sisällä kuin muuallakin organisaatiossa. ”Innovaatiofasilitoijia valmentamalla varmistamme, että positiiviset kokemukset ja tulokset eivät jää kertaluontoisiksi, vaan ideointiosaaminen siirtyy ja elää edelleen yrityksen sisällä fasilitaattoreiden hoivaamana,” Miettinen kuvailee.

Onko organisaatiosi uudistumiskykyinen?
Varmista organisaatiosi uudistuminen innovaatiokoulutuksella.
Räätälöimme palvelut tarpeidesi mukaisesti.