Kemira_H1_7155[13]

Asiakas

Kemira

Kesto

4 kk

Konsultit

Matti Perttula
Juhani Lehtonen

Kemiran tuotekehityksen kaupallistamisprosessi uuteen kuosiin

Kemiran uusi Marketing & Business Development -tiimi oli haasteen edessä: go-to-market-prosessi piti saada sujuvaksi ja ketteräksi. Valmennuksessa luotiin Kemiralle uusi tuotekehityksen kaupallistamisprosessi, jota työstettiin Innotiimin konsulttien sparrauksessa ja osallistavissa työpajoissa.

Haaste

Miten saadaan go-to-market-prosessi ketteräksi ja toimivaksi?

Ratkaisu

Yhdessä kehittäminen ja osallistava lähestymistapa toivat tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin saman pöydän ääreen miettimään uutta, asiakaslähtöistä kulmaa kaupallistamisprosessiin.

Vaikutukset

Selkeä tuotekehityksen kaupallistamisprosessi listaa tehtävät, roolit ja tekijät, sekä toimii seurantatyökaluna myös jatkossa.

 

Maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen Kemira Oyj valmistaa teollisuuskemikaaleja erityisesti veden käsittelyyn sekä massa-, paperi-, öljy- ja kaasuteollisuudelle. Kemiran Pulp & Paper EMEA -yksikköön perustettu uusi Marketing & Business Development -tiimi sai tehtäväkseen parantaa uusien tuotteiden go-to-market-prosessia.

Hyvin pian uuden tiimin vetäjät, Simo-Pekka Vanninen ja Henri Villanen, huomasivat, että ulkopuolinen prosessikehityksen ammattilaisen näkökulma olisi tarpeen ja he kääntyivät Innotiimi-ICG:n Juhani Lehtosen ja Matti Perttulan puoleen. Innotiimin osallistava prosessinkehitysmalli osoittautui juuri oikeaksi lähestymistavaksi.

Uusia näkökulmia ja vahvaa ohjausta eteenpäin

Prosessikehityksen alkuvaiheessa on tärkeää, että osallistujilla on olemassa selkeä ymmärrys nykyisistä prosesseista ja niiden kipupisteistä, jotta kehityskohdat osataan nimetä.

”Ulkopuolinen partneri on tarpeellinen kehitystyössä. He näkevät asiat eri kulmasta, yrityksen ulkopuolelta. Innotiimistä oli tässä iso apu, sillä he sparrasivat meitä katsomaan asioita uudella tavalla,” kertoo Vanninen.

Villanen listaa Innotiimin vahvuuksia: ”Juhanilla ja Matilla oli alusta asti runko mietittynä ja he osasivat ohjata meitä prosessissa eteenpäin. Joka tapaamiselle oli asetettu tavoitteet ja tehtävät, joiden avulla opimme löytämään meille sopivat ratkaisut.”

Sparrauksesta työkaluja myös sisäisiin työpajoihin

Prosessin terävöittäminen tapahtui isompien työpajojen ja sparrauksen avulla. Tärkeä prosessissa esille noussut osa-alue oli myös asiakkaiden näkökulma, joka tuppaa monesti tuotekehityksen huumassa unohtumaan. Lisäksi Innotiimi valmensi Vannisen ja Villasen ydintiimiä muun muassa sisäisten työpajojen fasilitoinnin osalta.

”Saimme Innotiimiltä työkaluja sisäisisten työpajojen vetämiseen ja asiantuntijoidemme osallistamiseen. Go-to-market-prosessi koskettaa niin monia toimintoja yhtiössämme, että on tärkeää saada kaikkien osapuolten ääni kuuluviin,” Vanninen ja Villanen toteavat.

Kovan työn kruunaa uusi go-to-market-prosessin kuvaus

Kolme kehitystiimin työpajaa ja joitain ydintiimin sparraussessioita myöhemmin Kemiran Pulp & Paper go-to-market-prosessi on hiottu huippukuntoon ja sitä testataan parhaillaan parinkin uuden tuotteen kaupallistamisprojekteissa.

”Tämä uusi tuotteen kaupallistamista selkiyttävä prosessimme listaa tehtävät, roolit ja tekijät. Se toimii myös seurantatyökaluna, jonka avulla olemme tehokkaampia uusien tuotteiden myynninedistämisen ja -kehittämisen kannalta,” summaavat Vanninen ja Villanen.

”Innotiimistä oli iso apu, sillä he sparrasivat meitä katsomaan asioita uudella tavalla.”
– Simo-Pekka Vanninen, Senior Manager, Marketing & Business Development, Pulp & Paper, EMEA, Kemira Oyj

Onko teilläkin haasteena tuotekehityksen kaupallistamisprosessin kehitys? Anna meidän fasilitoida teidänkin go-to-market-prosessinne kehitystyötä!