Uudistuminen ja innovointi tukevat yrityksen kasvua, kun sitä ohjataan strategiasta käsin.
Miialla on yli 20 vuoden kokemus organisaatiokehitykseen liittyvien projektien johtamisesta ja fasilitoinnista sekä johtamiseen ja kehittämiseen liittyvien koulutuskokonaisuuksien ja –ohjelmien johtamisesta ja käytännön valmennuksesta. Hänellä on myös monipuolinen kokemus johtamis- ja esimiestehtävistä. Miia tuo valmennukseen ja kehittämiseen osallistavan otteen ja aktivoi osallistujat oppimiseen ja yhteiskehittämiseen.

Miian vahvuuksia ovat johtamistaitojen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen. Hänen lähestymistapansa ihmisten johtamiseen on tukea yksilön ja tiimien kyvykkyyttä ja osaamista ja saada sitä kautta aikaan suorituksen paranemista ja innovatiivisuutta. Kulttuurimuutoksen hän uskoo vaativan ihmisten osallistamista toimintatapojen muotoiluun sekä esimiesten valmennusta tukemaan muutosta arjen tilanteissa.