Jaatinen Header Hokuspokus

Miia Jaatinen

Ihmisten johtamisessa keskeistä on luoda työstä ja työpaikasta merkityksellisiä. Yhdessä sidosryhmien kanssa johtaja luo yhteistä ymmärrystä toimintaympäristön muutoksesta, organisaation tavoitteista ja menestyksellisistä toimintatavoista. Näiden ymmärtäminen on myös motivaation lähde, kun ne kohtaavat yksilön arvot. Innovaatiot syntyvät uusista tavoista hahmottaa maailmaa ja tarvitsevat tuekseen kulttuuria, joka tukee uusia ideoita ja kokeilua mutta myös vastuullisia valintoja. Kaikkea tätä ohjataan rakentamalla yhdessä merkityksiä, joita parhaiten välittävät visiot, arvot ja tarinat sekä niistä johdetut käytänteet. Miialla on yli 20 vuoden kokemus kehittämis- ja innovaatioprojektien johtamisesta ja fasilitoinnista yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä näiden verkostoissa. Lisäksi Miia on tutkinut, opettanut ja valmentanut innovaatio- ja muutosjohtamista, verkostojohtamista sekä johtamis- ja organisaatioviestintää. Miia ohjaa organisaatiotasi strategiaprosesseissa, kulttuurimuutoksessa, verkostojen johtamisessa ja innovoinnissa sekä sparraa ja valmentaa esimiehiä ja johtoa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Miia tuo kehittämiseen, innovointiin ja valmennukseen osallistavan otteen ja aktivoi osallistujat uuden oppimiseen ja yhteiskehittämiseen.

Osaaminen

 • Ihmisten johtaminen merkitysten ja kulttuurin kautta: visiotyö, tarinat, arvot ja käytänteet
 • Johtamis- ja esimiesviestintä, vuorovaikutustaidot ja osallistaminen
 • Yhteistyön ja verkostojen johtaminen
 • Innovaatiojohtaminen, kehittämisen johtaminen, muutosjohtaminen
 • Projektit: yhteiskehittelyn ja palvelumuotoilun menetelmät, fasilitointi
 • Koulutukset ja valmennukset: sosiokonstruktivistinen pedagogiikka

Projektit

 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • Vantaan kaupunki
 • TEM
 • SYKE
 • VTT
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Wärtsilä
 • Tikkurila
 • Lappset
 • Pelastakaa Lapset ry
 • ProAgria

Hyvä tietää

 • Merkityksellisyys, uudistaminen ja yhteistyö ovat menestyksen avaimia monimutkaisessa toimintaympäristössä ja ihmisten inspiroitumisessa.
 • Kuvataide ja kirjallisuus avaavat minulle uusia näkökulmia – ystävien kanssa jaettuina ne luovat ymmärrystä maailmasta.
 • Japanilainen puutarhani on voiman lähteeni. Kirsikkapuiden kukinta on vuoden paras aika.
 • Virkistäydyn kuntoilemalla ja viettämällä aikaa perheen parissa.

Ota yhteyttä Miiaan!