Jaatinen Header Hokuspokus

Miia Jaatinen

Parhaat innovaatiot syntyvät yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, hyödyntäen tulevaisuustietoa. Miia johdattaa sinut ja yhteistyökumppanisi kehittämään innovaatioita, jotka ovat yhteiskunnalle ja asiakkaalle relevantteja. Vaikka jokainen on paras asiantuntija omassa työssään, kestävä muutos tapahtuu vain yhteistyöllä ja luovalla ongelmaratkaisulla. Miia tukee vuorovaikutusta siten, että luovuus nousee esiin ja asiat ymmärretään samalla tavalla. Innovaatiojohtamisen lisäksi, Miia on kumppanisi innovaatioviestinnässä. Hän sparraa strategian ja vision viestimisessä sekä maineen hallinnassa. Miialla on yli 20 vuoden kokemus toiminnan kehittämisestä konsulttina ja hankevetäjänä tutkimusprojekteissa. Hän on tutkinut, opettanut ja fasilitoinut innovaatiotoimintaa julkisen ja yksityisen sektorin verkostoissa. Hän on valtiotieteiden tohtori, ja yhteiskunnallinen kehittäminen motivoi häntä erityisesti.

Osaaminen

 • Innovaatiojohtaminen: strategia, visiointi ja identiteetti sekä innovaatioprosessit
 • Liiketoimintamalli-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot
 • Yhteiskehittelyn ja -suunnittelun menetelmät ja fasilitointi
 • Viestinnän suunnitelmat ja sparraus

Projektit

 • Sosiaali- ja terveysalan palvelukehitys
 • Opetusalan palveluinnovaatiot
 • Rahoitusalan palveluinnovaatiot
 • ICT-alan palveluinnovaatiot
 • Rakennusalan suunnitteluprosessit
 • Koneteollisuuden HR-prosessit
 • Logistiikka-alan liiketoimintaprosessit

Hyvä tietää

 • Osallistaminen ja verkostot innovaatioiden generaattoreita. Visualisointi ja keskustelu tuottavat luovia ratkaisuja.
 • Kuntoilu ja kirjallisuus pitävät virkeinä. Japanilainen puutarha on voiman lähteeni.

Ota yhteyttä Miiaan!