OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Asiakas

Keva

Kesto

4 kk

Ota yhteyttä!

Muutosjohtamisella uusi strategia osaksi Kevan vakuutuslääkärien työtä 

Työeläkevakuuttaja Keva hyödynsi ICG Innotiimin muutosvalmennusta jalkauttaakseen organisaation uuden strategian vakuutuslääkärien työhön. Muutosvalmennuksen jälkeen vakuutuslääkäreiden yksikön kulttuuri on muuttunut avoimemmaksi ja yksiköstä on tullut strategiaan paremmin sitoutunut tiimi. Lääkärit, jotka näkyvät arjen asiakastyössä ja osallistuvat kehitystyöhön, tuovat lisäarvoa myös asiakkaille ja palvelukehitykseen.  

 

Haaste 

Uudistunut strategia haastoi tuottamaan kiristyvässä kilpailutilanteessa uudenlaista arvoa asiakkaille. Lisäksi haettiin vastausta kysymykseen: miten asiantuntijat toimivat tiiminä?

Ratkaisu 

Yhteisissä lääkäritiimin työpajoissa työstettiin keskeisiä aiheita, joilla olisi vaikutusta asiakkaiden kokemuksiin sekä sisäisiin yhteisiin toimintoihin. Uudet askeleet rakentuivat kehittämään tiiminä toimimista ja vuorovaikutusta.

Vaikutukset 

Työstöt, pohdinnat ja toimenpiteet tuottivat arvoa asiakkuuksiin, sisäisiin toimiin sekä yhteistyösuhteisiin. Vakuutuslääkärien yksikön oma perustehtävä ja vastuu kirkastuivat tiimiläisille. Kokemukset uusista ketteristä toimintamalleista ovat kehittäneen tiimin yhteisöllisyyttä. Vakuutuslääkäreiden tavoitteet nostetaan jatkossakin strategiasta.

Vakuutuslääkärin työstä asiakaslähtöistä ja näkyvää 

Keva uudisti strategiansa vuonna 2022. Sen myötä syntyi tarve kehittää vakuutuslääkärien työnkuvaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lääkärintyölle haluttiin antaa kasvot ja samalla edistää yhteistyötä esimerkiksi Kevan henkilö- ja työnantaja-asiakkuusyksiköiden kanssa. 

”Strategian mukaisesti tavoite on, että yksikkörajojen yli tehtävä työ lisääntyy, ja että teemme enemmän työtä asiakkaiden eli julkisen sektorin työntekijöiden ja työnantajien hyväksi”, kertoo Kevan johtajaylilääkäri Tuula Metsä. Hän pohti esimerkiksi, olisiko lääkäreillä työnantaja-asiakkuuksiin muutakin annettavaa kuin pelkät lääkärinlausunnot. 

Koska Tuula oli nähnyt aiemmin urallaan riittävästi organisaatiostrategioiden muutoksiin liittyviä haasteita tietääkseen, että nyt tarvittiin kunnon panostusta muutosjohtamiseen. 

”Siinä vaiheessa sitten törmäsin ICG Innotiimiin.” 

ICG Innotiimin kanssa Kevan vakuutuslääkäritiimin muutosvalmennuksen tavoitteeksi asetettiin uuden strategian vieminen käytännön tasolle lääkäreiden työssä. Vakuutuslääkärit haluttiin tiimiyttää ja rakentaa heille toimintamalli, jossa ketterä kehitystyö yhdessä muiden Kevan yksiköiden kanssa on osa arkea. 

”Minulla oli vahva halu saada lääkärit ymmärtämään oma roolinsa eri tavalla: miten heidän työnsä liittyy koko talon strategiaan, ja miten me omassa tiimissämme pystymme käyttämään omaa ammattitaitoamme paremmin strategian viitoittamana”, Tuula kertoo. 

Muutosvalmennuksen tulokset näkyvät arjessa ja ohjaavat tavoitetasoja 

Muutos lääkäritiimissä näkyi Tuulan mukaan heti ensimmäisen työpajan jälkeen. 

”Se, mitä lähdettiin hakemaan oli, että saataisiin yhteinen kieli ja yhteinen tavoitetila lääkäritiimiin. Minun mielestäni se saatiin.” 

Valmennuksen ansiosta tiimin lääkäreillä on nyt paljon matalampi kynnys jakaa ideoita ja kysyä kysymyksiä. Myös he, jotka olivat valmennuksen alussa epävarmoja, lähtivät mukaan kehittämään yhteisiä malleja. Lääkärit ovat innostuneet yhteisestä kehittämisestä. 

”Arvokkain anti meille tästä valmennuksesta on keskinäinen luottamus ja avoin ilmapiiri. Luottamus on tärkeintä, koska se mahdollistaa oikean muutoksen.” 

Tuula Metsä, Keva 

Tiimiytymisen ja keskustelevan kulttuurin lisäksi Kevassa on tehty käytännön muutoksia esimerkiksi vakuutuslääkärien työn tavoitetasoihin. Työnkuvaa on muokattu niin, että se vastaa strategiamuutosta, ja työaikaa seurataan sen mukaisesti. 

ICG Innotiimin työpajat antoivat tiimille valmiudet ratkaista haasteita itse 

Tuula kiittää ICG Innotiimiä siitä, että jokainen työpaja lähti aina liikkeelle organisaation strategiasta. Työpajat johdettiin hyvin ja ne veivät asiaa konkreettisesti eteenpäin.  

Jo ensimmäisellä tapaamisella lääkärit vakuuttuivat ICG Innotiimin toimintamallista ja pitivät materiaaleja innostavana. Erityiskiitosta tuli myös läsnä pidetyistä koulutuksista. 

Muutosvalmennus kesti kokonaisuudessaan noin neljä kuukautta. Työpajoja oli neljä, ja kunkin välissä oli 3–4 viikkoa aikaa kokeilla työpajoissa kehitettyjä työmalleja nopeiden muutosten metodilla. Muutosta tiimissä tapahtui paitsi työpajoissa, myös työpajojen välissä. 

ICG Innotiimin tapana on haastaa osallistujat pohdiskelemaan ratkaisuja itse. Kevan työpajoissa oli aina paljon keskustelua. Työpajojen tarkoituksena ei ole luoda uusia sääntöjä tai systeemejä, vaan yhteinen näkemys siitä, miksi muutosta tarvitaan, ja miten se kokeilujen kautta viedään käytäntöön. 

Kokenut muutosvalmentaja kohtasi kokeneet lääkärit 

Tuula arvioi, että ICG Innotiimin pitkä kokemus auttoi heitä muodostamaan muutosvalmennuksesta kokonaisuuden, jossa kokeneetkin lääkärit innostuivat. 

”Lääkärit ovat usein tottuneita siihen, että muut ammattiryhmät eivät välttämättä pysty ymmärtämään lääkärin työtä. Mutta tässä ei olekaan kyse siitä, että Innotiimin konsultti tulisi kertomaan meille, miten meidän pitää tehdä lääkärin työtä. Innotiimi auttaa prosessien muokkaamisessa, mikä on ihan eri juttu.”  

Tuula Metsä, Keva 

Tuula kokee, että jo tarjousvaiheessa ICG Innotiimi tavoitti hyvin Kevan tarpeet ja osasi mukauttaa muutosvalmennuksen sisällön vastaamaan ihmisten tarpeita. 

Kolme vinkkiä muutosvalmennuksessa onnistumiseen 

ICG Innotiimin muutosvalmennusmatkalta viisastuneena Tuula haluaa jakaa muille organisaatioille omia oppejaan. 

  1. Kannattaa ottaa kumppani fasilitoimaan muutosjohtamista – ero yksin tehdyllä ja fasilitoidulla on kuin yöllä ja päivällä. 
  2. Mieti, kenet valitset kumppaniksi. Valitse konsultti, joka osoittaa ymmärtävänsä organisaatiosi tarpeet ja haasteet ja jonka tyyli auttaa henkilöstöä innostumaan ja onnistumaan. 
  3. Kirkasta ensin sisäisesti, miksi muutosta tarvitaan. Kukaan ulkopuolinen ei voi tuoda organisaatioosi muutosta, jos ette itse tiedosta sen tarvetta. 

Onko tarvetta vauhdittaa muutostarinaanne? Ota yhteyttä! 

Muutos on pohjimmiltaan tunneprosessi. Jos sinunkin organisaatiossasi tarvitaan henkilöstöä osallistavaa, nopeasti tuloksia tuottavaa muutosjohtamista, ota yhteyttä! Autamme yritystäsi löytämään yhteisen kielen ja suunnan. 

Pääkuvassa Kevan johtajaylilääkäri Tuula Metsä (oik.) ja johtava asiantuntijalääkäri Saija Turtiainen (vas.).

Haluatko keskustella aiheesta?