Botnia Mill Service - Tehon­lisäys päätöksen­tekoon

– Johtoryhmissä istui kunnossapidon huippuosaajia, joille paikka tulosyksikön vetäjänä, liiketoimintavastuussa ja johtoryhmässä tarkoitti epämukavuusalueelle menemistä. Heistä piti nyt tehdä johtamisen ammattilaisia. Määritimme johtoryhmien pelisäännöt, mutta yksilöllisiä eroja niiden toteutuksessa näkyi silti. Johtamisosaaminen kaipasi vahvistusta, Risto Leisti kertoo.

Päätöksen taustalla oli Leistin pitkäaikainen kokemus laadun ja johtamisen kehittämisestä.

– Olin työskennellyt aikaisemmin pitkään Stora Ensossa. Siellä laatutyöllä oli pitkät perinteet, johon kuuluivat sisäiset laatupalkinnot ja kokonaisvaltaisen kehittämisen malli.

Risto Leisti oli perustamassa vuonna 2005 BMS:n Kaskisten tulosyksikköä, joka vastasi Metsä Fibren edeltäjän Metsä Botnian Kaskisten tehtaan kokonaisvaltaisesta kunnossapidosta.

– Myös Metsä Fibressa laatupalkintoja on pokattu usein, joten sain kannatusta ajatukselle kehitysprojektista. Asetin tavoitteeksi kehittää toimintaa ja johtamista niin vakuuttavasti, että voitamme Suomen laatupalkinnon. Halusin, että saamme luotua johtamismallin, joka tukee rutiinien toteuttamista, mutta pysyy avoimena ja ketteränä. Vapaus toimia piti säilyä.

Päätöksenteon tehostaminen näkyy koko organisaation tuloksissa

Ratkaisu innostaa myös tekijöitään. Niin Risto Leisti kuin ICG Innotiimin konsultit Markku Räisänen ja Pertti Helminen lämpenevät silmin nähden, kun BMS:n kehitysohjelmaa avataan. Käy ilmi, että yhtenäisten prosessien käyttämisellä on sitä suurempi merkitys, mitä korkeammalla organisaatiossa ollaan.

– Haastattelimme ja mittasimme johtoryhmien työtä ja tunnistimme yhdessä onnistumisalueet, joita kehittämällä olisi suurin vaikutus. Niitä olivat muun muassa päätöksenteon tehokkuus, yhteistyö, vuorovaikutus, päätöksentekoprosessin kirkastaminen ja kokouksiin valmistautuminen. Havaitsimme myös, että tiedon kulkua oli syytä tehostaa uudella sisäisen viestinnän järjestelmällä, kertovat Räisänen ja Helminen.

Samat uudistukset tehtiin paikallisten johtoryhmien toimintaan mentoreiden ja valmentajien sparrauksen avulla. Mukana johtoryhmiä tukemassa olivat toimitusjohtaja Risto Leistin lisäksi BMS:n henkilöstöpäällikkö Jonna Halmesmäki ja kehitysjohtaja Mika Saarela.

– Oli hyvin valaiseva kokemus seurata paikallisen johtoryhmän toimintaa sivusta. Toimintamallin läpivienti sujui hyvin ja palaute on ollut positiivista. Johtamisvastuu ja rooli selkenivät ja johtamisen suunta muuttuivat. Tieto kulkee tehokkaasti johtoryhmiltä työntekijöille. Kunnossapitoa vedetään nyt BMS:n suunnasta ja tehtaan kulmahuoneessa istuu entistä selkeämmin asiakas, Leisti luonnehtii muutosta.

Paljon nähnyt teollisuusväki ei niele konsulttien oppeja ihan helpolla

– Halusimme kumppanin, joka tuntee teollisuuden toimintaympäristön ja on uskottava meidän ihmisten edessä. Epäilyjäkin valmennuksien suhteen esitettiin, mutta yleensä lounastaukoon mennessä ne peruttiin.

– ICG Innotiimi vei muutoksen hienosti läpi. Henkilökemiat toimivat niin johtoryhmien kuin henkilöstön kanssa. Oli oikea liike viedä kehitystyö yhtiön johtoryhmästä myös paikallisiin ryhmiin, lähelle asiakasrajapintaa. Markku ja Pertti saivat johtoryhmät oivaltamaan toimintavapautensa, sitä on ollut hienoa katsoa, Leisti summaa.

Parannusta kaikilla mittareilla

Noin 370 henkilön organisaatiossa johtamisen ryhdistäminen vaikuttaa. Botnia Mill Servicessa toiminta on loikannut eteenpäin kaikilla mittareilla.

– Näkyvimmin ovat edenneet asiakastyytyväisyys ja työntekijöiden tyytyväisyys, mutta meille on tärkeää myös työturvallisuuden hyvä kehitys. Työntekijöiden motivaatiota lisää mahdollisuus vaikuttaa strategiseen suunnitteluun tarjoamalla toimintasuunnitelmaan ideoita. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin vahvistuu sitä kautta, Leisti toteaa.

– Onnistumisen varmisti se, että vuorovaikutuksen ja yhteisen dynamiikan kehittämiseen käytettiin riittävästi aikaa ja resursseja, sanovat Markku Räisänen ja Pertti Helminen.

Joulukuussa 2016 Botnia Mill Service pääsi myös siihen himoittuun tavoitteeseen, että yhtiölle ojennettiin Suomen laatupalkinto ja Recognised for Excellence –tunnustus viiden tähden kera. Palkintoraati korosti erityisesti yhtiön kykyä toteuttaa strategiaa käytännön työssä.

Eikä BMS pysähdy tähän

– Parantaminen jatkuu. Olemme hyödyntäneet laatupalkinnon yhteydessä saamamme palautteen vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa. Johtamisen kehittäminen ja kehittämisen johtaminen pysyvät fokuksessa. Seuraava askel on varmistaa, että päätöksenteon tehokkuus näkyy entistä jäntevämpänä ja osallistavampana työryhmissä ja yksittäisten asentajien arjessa.

Mittavan johtamisurakan tehnyt Risto Leisti on siirtänyt yhtiön ohjakset 1.1.2017 seuraajalleen Jukka Yli-Penttilälle ja jatkaa itse johtajana Caverionin teollisuuden ratkaisut -divisioonassa kunnossapidon kumppanuuksien kehittämisen vetäjänä.

Kaipaako johtoryhmänne tehonlisäystä päätöksentekoon?