osallistava johtaminen_header

Osallistava johtaminen on opittava taito

Miksi osallistava johtamisen taito on tärkeää juuri nyt? 

Työelämä on muuttunut ja muuttuu jatkossakin. Aiempaa suurempi määrä kehitysprojekteja, lyhyt ennakoitavuus ja sumuinen näkymä asiakkaan tarpeista vaativat työltä ja tekijöiltä enemmän ketteryyttä. Nuoret tekijät ovat oppineet itsenäisempiin työtapoihin. Edellä vain muutamia tilanteita, joissa asiatavoitteiden saavuttaminen vaatii aina työntekijöiden tai tiimin panosta onnistuakseen. Menestystekijänä on silloin esihenkilön ihmisten johtamisen taidot. 

Miten osallistavan johtamisen taitoa opit ICG Innotiimin valmennuksessa? 

Olemme valmentaneet tuhansia suomalaista esihenkilöitä osallistavan johtamisen ajattelun ja taitojen äärelle. Valmennusohjelmassa (6-8 päivää 4 kk aikana) perehdytään osallistamisen ideoihin sekä erilaisiin osallistaviin työkaluihin.  Valmennuksessa esihenkilönä opit johtamaan aikaisemmin vaikeita tai jopa mahdottomilta tuntuvia johtamistilanteita soveltamalla osallistavan johtamisen työkaluja. Lisäksi sinä koet varmuudella oppineesi ihmisten johtamisesta uusia käytännön taitoja ja olemaan valmiimpi kohtaamaan uusia haastaviakin tilanteita. 

 Mitä tuloksia oppimallasi osallistavalla tavalla voit saavuttaa? 

  • Valmennusohjelman aikana kehityt johtajana ja tulet saamaan aikaan parempia johtamistuloksia organisaationne suorituskyvyn hyväksi
  • Osallistavalla johtamisen taidoilla luot porukalle parempaa  yhteistä ymmärrystä tehtäviin 
  • Mahdollinen vastustus muuttuu hyväksyväksi käytökseksi 
  • Henkilöiden omistajuus ja motivaatio tehtävään ovat käsin kosketeltavia 
  • Tarvittavien muutosten käytäntöön vienti nopeutuu johtamistyösi tuloksena 
  • Hyvin johdetussa organisaatiossa ihmiset voivat paremmin, ilmapiiri on terveempi ja osallistuminen on syvempää 

 Olemme kumppanisi…

1 Kehitystarpeiden kartoittamisessa

Ensiksi haluamme kuulla organisaation toiveet kehittämisen kohteista ja tuloksista. Myös jokaisen valmennusryhmän toiveet huomioidaan valmennuskokonaisuuksissa.

2 Käytännön läheisissä valmennuksissa

Valmennuksemme kytkeytyvät suoraan työarkeen ja sen haastaviin tilanteisiin. Valmennuksen oppeja ja harjoituksia opetellaan välitehtävien aikana omassa työssä.

3 Oppien ja tulosten pohdinnassa

Valmennuksen aikana ja sen lopussa pohditutamme osallistujia heidän opeista ja oivalluksista. Näin jokaisen oma sekä yhdessä oppiminen syventyy.

Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä!