Valmet_kuva2 2

Asiakas

Valmet Automotive Salon akkutehdas

Konsultit

Anna Vaihinen
Istvan Kosztolanyi

Ota yhteyttä!

Valmet Automotiven Salon akkutehtaalle saatiin johtoryhmän toimintaan uutta virtaa ICG Innotiimin avulla

Valmet Automotiven Salon akkutehtaan uusi toimitusjohtaja Kimmo Suupohja oli haasteen edessä: miten saada uudelleenrakennettu johtoryhmä hitsautumaan nopeasti yhteen ja toteuttamaan uutta suuntaa? Apu löytyi ICG Innotiimin johtotiimin kehittämisen konseptista.

 

Haaste

Miten saada uudesta johtoryhmästä nopeasti yhteen hiileen puhaltava kehitystiimi?

Ratkaisu

ICG Innotiimin johtotiimin kehittämisen konsepti toi tiimin saman pöydän ääreen ja auttoi luomaan omat, yhteiset suuntaviivat tulevaisuuden tekemiselle ja muutosjohtamiselle.

Vaikutukset

Saatiin selkeä käsitys siitä mitä tehdään, miten johtotiimi toimii jatkossa yhteistyössä ja millaiseksi organisaatiota kehitetään tulevaisuudessa.

 

Kimmo Suupohja aloitti Valmet Automotiven Salon akkutehtaan toimitusjohtajana maaliskuussa 2022. Startup-henkisen akkutehtaan johtotiimi oli juuri rakennettu uudelleen ja oli täynnä hyvin eritaustaisia jäseniä. Tiimin toimintatapojen rakentaminen oli aloitettava puhtaalta pöydältä, kaikkien mielipiteitä kuunnellen, jotta johtoryhmä saadaan toimimaan yhdessä saumattomasti. ICG Innotiimistä avuksi kutsuttiin Anna Vaihinen, jonka työpariksi tuli ICG-kollega Istvan Kosztolanyi Unkarista.

”Aivan ensiksi haastattelimme kaikki johtotiimin jäsenet. Kokosimme siten tilannekuvaa siitä, millaista työarki on nyt ja mihin suuntaan sitä olisi hyvä kehittää”, kertoo Vaihinen.

Haastatteluiden jälkeen johtotiimin jäsenet kokoontuivat yhteen kahden päivän bootcampille. Ympäristönvaihdos auttoi päästämään irti arkityöstä ja toi tiimin yhteen.

”Olemme tyytyväisiä varsinkin Annan apuun tässä työssä. Hän sai luotua työpajoihin hyvän ilmapiirin ja toi työhön juuri oikeanlaista prosessiosaamista”, Suupohja kiittää.

Yhteiset pelisäännöt loivat hyvän perustan työskentelylle

Bootcampillä oli alussa haasteena saada osallistujat luopumaan työtehtävien moniajosta bootcampin ajaksi. Kun huomio siirtyy välillä työpajatekemisestä sähköpostien lähettämiseen tai tärkeiden puheluiden soittamiseen, ajatus katkeaa, eikä tulosta synny.

”Ensimmäisen päivän alussa rauhoitimme tilanteen ja loimme yhteiset pelisäännöt tekemiselle. Päätimme, että työpaja on tärkein prioriteetti juuri nyt ja keskityimme siihen, että kaikkien äänet tulevat kuuluviin. Tuosta päätöksestä yhteistyö lähti oikein kunnolla käyntiin ja lähdimme etsimään ratkaisuja ongelmien listaamisen sijaan”, Vaihinen kertoo bootcampin kulusta.

Yhteisten tavoitteiden laatiminen kirkasti yhteistyön suuntaviivoja

Luottamuksellinen ilmapiiri antoi osallistujille tilaa tuoda omat mielipiteensä ja näkemyksensä esiin, mikä auttoi tiimiä tutustumaan paremmin toisiinsa.

”Työpajoissa oli mielestäni erityisen hyvää se, että kaikki saatiin osallistumaan. Niin saimme huomioitua kaikkien mielipiteet ja kiteytettyä niistä yhteiset tavoitteet”, kertoo Suupohja.

Tärkeimmäksi teemaksi nousi johtoryhmän yhteisten tavoitteiden ja selkeiden roolien sopiminen. Epäselvät roolit aiheuttavat sen, että asian käsittely siirtyy johtoryhmälle, vaikka asia voitaisiin ratkaista helposti alemmallakin johtotasolla. Niinpä bootcampillä laadittiin yhdessä selkeät kokouskäytännöt ja prosessit, joiden avulla toimintaan tuli järjestelmällinen ote.

Bootcampin jälkeen yhteistyö ICG Innotiimin kanssa on jatkunut muun muassa visiotyöpajalla, jossa johtoryhmä jatkokehitti ja selkiytti yrityksen visiota ICG Innotiimin opeilla.

”Meille muodostui selkeä käsitys siitä, miten jatkossa työskentelemme yhdessä ja millaisen organisaation haluamme kehittää. Anna auttoi muotoilemaan strategiat selkeiksi huoneentauluiksi”, Suupohja summaa yhteistyön antia.

Toimiva johto on enemmän kuin toimintojen summa

Työpajoista jäi käteen paitsi roolien selkeytyminen, myös johtoryhmän työskentelymallien muutos. Yhdessä luodut toimintastrategiat ovat edelleen osa sisäisesti jatkettua strategiatyötä.

Yhden suuren johtoryhmän sijasta tiimi jaettiin toiminta-alueiden kautta kolmeen johtoryhmätasoon: extended, core ja continuous improvement -ryhmiin. Näin toimintaan saatiin fokusta, eikä kaikkien aika mene pitkiin palavereihin.

”Tärkeintä johtoryhmässä on kokonaisuutena toimiminen. Olemme enemmän kuin vain eri funktioiden edustajia, olemme koko yrityksen edustajia. Johtoryhmän tarkoituksena ei ole vain raportoida oman osaston toimista, vaan siellä pitää olla keskusteleva yhteishenki, jonka avulla mietitään koko yrityksen etua”, Suupohja kiteyttää.

Kaipaisiko teidän johtotiiminne toiminta kiteyttämistä ja kirkastamista? Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella aiheesta?