Muistaako johtotiimisi pysähtyä johtamisen äärelle?

Johtotiimi voi kehittyä vain, jos sen oma kehittyminen on nostettu selkeästi johtotiimin omalle agendalle. Avoin vuorovaikutuksen ilmapiiri kannustaa tarttumaan vaikeisiinkin asioihin ja ratkaisemaan ne yhdessä.

Johtotiimeillä on työyhteisöissä esimerkin rooli. Työntekijät seuraavat usein tarkkaan, toimiiko johtotiimi omien toimintamalliensa mukaisesti ja vetääkö koko tiimi yhtä köyttä.

– Johtotiimeihin kohdistuu odotuksia sekä organisaatio- että yksikkötasolla. Siksi johtotiimeistä voi pahimmillaan muodostua sisäisiä taisteluareenoita, joissa osaoptimointi jyllää ja avoin vuorovaikutus jää vastuualueiden, vallan, statuskysymysten ja vaikutusmahdollisuuksien jalkoihin, toteaa ICG Innotiimin johtamisen kehittäjä Jari Mielonen.

– On tärkeää, että johtotiimit sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin ja sisäistävät johtamisen käytännöt aidosti tiiminä, jotta organisaatiolle välittyy uskottava kuva johtamisesta, lisää ICG Innotiimin johtamisen kehittäjä Anna Vaihinen.