nastuh-abootalebi-J1rNS2qv8BQ-unsplash

Johtotiimi luo edellytykset organisaation onnistumiselle

Johtotiimin oman toiminnan ja esimerkin vaikutukset koko organisaatioon ovat suuret. Johtotiimin kyky keskustella, rakentaa vuorovaikutuksen ilmapiiriä ja nähdä haasteet yhteisinä oppimisprosesseina rakentaa suoraan organisaation menestystä.

Johtotiimin kehittämistyö voi lähteä liikkeelle esimerkiksi tilanteista: 

 • Olette muutoksen äärellä, jota johtotiimin on tarve ohjata ja tukea. 
 • Teillä on hyvä strategia, mutta sen vieminen organisaation arkeen tuottaa vaikeuksia. 
 • Teillä on uusi juuri toimintansa aloittanut johtotiimi. 
 • Vuorovaikutustilanteet johtotiimissä tuntuvat hankalilta. 
 • Johtotiiminä työskentely on tehotonta. 
 • Johtotiimissä vallitsee epäluottamuksen ilmapiiri. 

Tavoitteena on, että johtotiimi pystyy paremmin hyödyntämään koko tiiminsä potentiaalin. Rakentavassa vuorovaikutuksen ilmapiirissa pystytään keskittymään oleellisiin tehtäviin tehokkaasti. Tämän tueksi kehitysprosessi räätälöidään aina johtotiimin omista tarpeista ja tavoitteista käsin. Yksilöllinen kehittämisen tilauslista syntyy seuraavien kysymysten äärellä: 

 • Miten parannamme tiimin keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä? 
 • Miten varmistamme keskittymisen oikeisiin asioihin? 
 • Miten teemme päätöksiä tehokkaasti– varmistaen että ne ovat yhteisiä ja että ne aidosti etenevät? 
 • Mitä organisaation strategiasta ja tavoitteista ohjautuminen tarkoittaa johtotiimin työskentelyssä? 
 • Miten luomme tarvittavat toimintamallit ja pelisäännöt tukemaan johtotiimin työskentelyä? 
 • Miten johtotiiminä toteutamme sidosryhmien johtamista ja varmistamme niiden toimivuus? 

Olemme kumppanisi… 

1 Johtotiimin nykytilan arviointi

Autamme jäsentämään nykytilan ja rakentamaan yhteistä suuntaa.

2 Johtotiimin valmennukset

Valmennukset tarpeeseen ja tilanteeseen käytännön toimintaa tukien.

3 Johdon coachaus

Tuemme ja haastamme johtotiimin ja sen jäsenten kehityspolkua.

Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun pian yhteydessä!