Psykologinen turvallisuus on ilmiönä noussut keskeiseen rooliin yhdessä onnistumisen mahdollistamiseksi. Eikä ihme, sillä psykologisesti turvallisessa toimintaympäristössä porukan jäsenet uskaltavat tuoda omat näkökulmansa esille tai nostaa ne ongelmatilanteissa esiin – eri mieltä oleminen on nimittäin hyväksyttävää ja arvostettavaa. Myös palaute otetaan avoimesti vastaan, ja olemassa olevaa tekemistä ollaan valmiita tarkastelemaan ja tarvittaessa kyseenalaistamaan.