Johtaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa tilanteet vaihtelevat nopeasti. Työpaikkojen arjessa syntyy väistämättä ristiriitoja, jotka voivat kärjistyessään johtaa konflikteihin. Yhteenotot ovat luonnollisia, mutta esihenkilöt eivät aina tiedä, miten niiden kanssa tulisi toimia. Oikean tavan löytämisessä auttaa, kun tunnistaa, millaisten ilmiöiden äärellä olemme ja mikä kaikki vaikuttaa vuorovaikutustilanteeseen.