Puuttuvat pelisäännöt aiheuttavat sählinkiä. Ihmisten aika menee käytäväkeskusteluihin. Yhteisistä asioista puhutaan kärjistäen tai ei lainkaan. Perustehtävä on epäselvä ja tuloksellisuus kärsii. Kehittämisestä ei oteta vastuuta. Yhteistyö ei pelaa.

Mistä saada tiimityöhön voimaa?

Tiimityö lisää ketteryyttä 

Tarjoamme työkalut tiimiorganisaation ja yksittäisten tiimien kehittämiseksi – järjellä ja tunteella. Osallistava ohjelmamme auttaa tiimejä synnyttämään toiminnalleen merkityksen, tavoitteet, roolit, toimintamallin sekä ketterän tavan kehittää omaa toimintaansa. 

Tiimin sisäinen dynamiikka ja vuorovaikutus ratkaisevat sen, kuinka tiimi pystyy hyödyntämään käytössä olevia resursseja. 

Mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen on yksi keskeisimmistä motivaation lähteistä ja piristysruiske paikallaan polkevalle tiimille. Samalla syntyy keskinäinen luottamus ja vahva sitoutuminen yhteisiin toimintamalleihin.  

Ohjautuminen tavoitteista ja uusista toimintamalleista luo punaisen langan tiimin toiminnalle ja yksittäisten jäsenten välille. Tiimin valmiudet vastuullisempaan, tuloksellisempaan, ketterämpään, itseohjautuvaan ja toisia arvostavaan yhdessä tekemiseen paranee. 

Vastuullisen vaikuttamisen taidot ovat tiimitoiminnan tärkeimpiä perustaitoja, joita voi ja kannattaa harjoitella. Näitä ovat mm. kysyminen, kuuntelu, keskinäinen palaute, puheeksi ottaminen ja kehittymiseen kannustaminen. Lisäksi palaverien tehostaminen ja ongelmaratkaisutaitojen parantaminen tukevat tiimiä onnistumisessa.  

Jännitteiden tason tunnistaminen ja purkaminen vaativat herkkää, ammattimaista otetta, johon ulkopuolinen apu on tarpeen. 

Olemme kumppanisi…