Tiimien on hyvä säännöllisesti kerääntyä yhteen ja varmistaa sekä kirkastaa yhteinen näkemys nykytoiminnan vahvuuksista, haasteista ja kehitysprioriteeteista. Tämäntyyppisen kehittämispäivän sisällön ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään vakavaa asiaa, vaan yhdistämällä päivään aktiviteetteja saadaan ihmiset rentoutumaan ja näin tuotetaan yhdessä ideoita ja energiaa muutokseen, uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Vai miltä kuulostaisi johtoryhmän tai ydintiimin kehittämispäivä vaikka:

 • Meloen, sähköpyöräillen tai vaijeriliukuen Annan johdolla Turun seudulla? 
 • Metsässä Sipoonkorvessa tai Nuuksiossa Pian luotsaamana? 
 • Tiimikisailun, patikoinnin tai suunnistuksen yhteydessä Jannin kanssa Etelä-Suomessa? 
 • Pinjan kanssa Pyhällä monien aktiviteettivaihtoehtojen kanssa? 
 • Taman kanssa Lapissa yhdistäen päivään laavulla tulistelua, kiipeilyä tai patikointia tunturimaisemissa?
 • Purjehtien Henrin kanssa Lauttasaaressa?

Entä mitä kehittämispäivän aiheena voisi olla? 

Kehittämispäivässä käsittelemme teille ajankohtaista teemaa. Tarve voi olla esimerkiksi: 

 • Löytää tai selkeyttää yhteistä suuntaa 
 • Asettaa ja/tai seurata tavoitteita 
 • Oppia huomioimaan entistä paremmin eri tiimit ja sidosryhmät? 
 • Määritellä rooleja, vastuita, velvollisuuksia tai vaikkapa hyvän johtamisen periaatteita? 
 • Kehittää tiimien toimintaa, esim. käsitellä erimielisyyksiä, oppia ihmisten erilaisuuksista, vahvuuksista ja rooleista, huolehtia ilmapiiristä ja psykologisesta turvallisuudesta? 
 • Pohtia henkilöstön johtamisen kehittämistä ja ihmisten johtamisen perusmalleja, -työkaluja ja periaatteita sen takana? 
 • Kehittää itsensä johtamista (oma motivaatio, hyvinvointi ja työn organisointi)? 
 • Parantaa vuorovaikutustaitoja tai palautteen antamista? 
 • Organisoida yhteistä tekemistä (palaverointi, yhteiset käytännöt, ketterän kehittämisen mallit, suorituksen ohjaaminen)?

Kehittämisen teema määritellään yhdessä, ja päivän sisältö suunnitellaan vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Luotsaamaan päivää saatte muutosjohtamisen asiantuntijan, jonka johdolla ja ICG Innotiimin käytännönläheisellä muutosjohtamisen viitekehyksellä varmistamme yhdessä onnistumisen. 

”Liiketoiminnan kehittämisen yhdistäminen energisoiviin sekä elämyksellisiin aktiviteetteihin vie johtoryhmän tai tiimin kehittämispäivän aivan uudelle tasolle.”
– Anna Vaihinen

Kehittämispäivän tavoitteita 

Tavoitteet ovat monen tasoisia, muun muassa: 

 • Kehittää konkreettisesti tiimin yhteistä toimintaa yhdessä valitun teeman äärellä. 
 • Kohdata työkavereita 
 • Tutustua toisiinsa syvemmin 
 • Vahvistaa henkilöstön välisiä suhteita ja luottamusta 
 • Rauhoittua arjessa 
 • Saada iloa 
 • Pysähtyä sen äärelle, mikä on hyvin 

Kehittämispäivän toteutus 

Tiimin vetäjän kanssa suunnitellaan yhdessä kehittämispäivän kulku. Tiimin tapaamisia voi olla vain yksi, mutta tulosten kannalta tehokkaampaa on järjestää useamman tapaamisen sarja, jossa teeman käsittelyä jatketaan.  Yhteisen suunnittelun jälkeen kehittämispäivä toteutetaan haluamassanne lokaatiossa, me annamme ehdotuksia hyvistä aktiviteeteista ja sijainneista. Päivä voidaan suunnitella niin, että se sopii kaiken tasoisille liikkujille.  

Olemme kumppanisi muutoksessa…