Tiimit

Tiimityöhön lisää voimaa

Tiimin toimintamallit, roolit ja vastuut ovat epäselviä. Yhteisistä asioista puhutaan kärjistäen tai ei lainkaan. Tuloksellisuus kärsii. Kehittämisestä ei oteta vastuuta. Yhteistyö ei pelaa. Ihmisillä on työuupumusta. Mistä saada tiimityöhön voimaa?

Tiimityö lisää ketteryyttä

Tarjoamme työkalut erilaisten tiimien kehittämiseksi – järjellä ja tunteella. Osallistava ohjelmamme auttaa tiimejä synnyttämään toiminnalleen merkityksen, tavoitteet, roolit, toimintamallin sekä ketterän tavan kehittää omaa toimintaansa. Samalla työhyvinvointi lisääntyy. Voimme auttaa tiimiäsi mm. seuraavien teemojen äärellä:

Tiimin sisäinen dynamiikka ja vuorovaikutus ratkaisevat sen, kuinka tiimi pystyy hyödyntämään käytössä olevia resursseja. Jalostamme ihmisten luontaiset erilaisuudet, vahvuudet ja taidot samaan suuntaan vieväksi voimaksi

Mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen on tärkeä motivaation lähde ja piristysruiske paikallaan polkeville tiimeille. Samalla syntyy keskinäinen luottamus ja vahva sitoutuminen yhteisiin toimintamalleihin.

Ohjautuminen tavoitteista ja uusista toimintamalleista luo punaisen langan tiimin toiminnalle ja yksittäisten jäsenten välille. Tiimin valmiudet vastuullisempaan, tuloksellisempaan, ketterämpään, itseohjautuvaan ja toisia arvostavaan yhdessä tekemiseen paranee.

Yhdessä tekemisen taidot ovat tiimitoiminnan tärkeimpiä perustaitoja, joita voi ja kannattaa harjoitella. Näitä ovat mm. vuorovaikutustaidot kuten kysyminen, kuuntelu, keskinäinen palaute, puheeksi ottaminen ja kehittymiseen kannustaminen. Lisäksi palaverien tehostaminen ja ongelmaratkaisutaitojen parantaminen tukevat tiimiä onnistumisessa.

Jännitteiden tason tunnistaminen ja konfliktien purkaminen vaativat herkkää, ammattimaista otetta, johon ulkopuolinen fasilitointi on usein tarpeen.

Olemme kumppanisi…

1 Tiimin nykytilan arviointi

Tuemme tiimien nykytilan yhteisessä arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa

2 Tiimin valmentaminen

Parannamme tiimien valmiutta vastuullisempaan vuorovaikutukseen ja avoimeen palautekulttuuriin

3 Tiimin työnohjaus ja coachaus

Autamme uusien käytänteiden juurtumista osaksi arjen työskentelyä säännöllisillä tapaamisilla.

Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun pian yhteydessä!