Etätyön johtaminen vaatii uudenlaista vuorovaikutusta. Joko nämä 5 asiaa ovat kunnossa sinun tiimissäsi?

Koronakevät on nostanut esiin virtuaalisen yhteistyön nykytilan. Vaikka etätyötä on tehty jo muutamia vuosikymmeniä, useissa organisaatioissa on tänä keväänä tapahtunut digiloikka. Teamsiä, Zoomia ym. työkaluja on opittu viimeistään nyt käyttämään monipuolisesti. Samalla on kuitenkin huomattu, että emme kykene hyödyntämään etätyön tarjoamaa potentiaalia kuin osaksi.