Connect Network Integrated Online Web Concept

Tehokasta ja ketterää ongelmanratkaisua tiimityönä

Organisaation kompleksisuus tuo mukanaan monenlaisia ongelmia yrityksen arkeen. Jotta yritys voi menestyä, ongelmia on ratkottava aktiivisesti ja saatava pysyvä muutos aikaan. Ongelmanratkaisu vaatii yhteistyötä organisaation sisällä sekä aikaa ajatustyölle. Valitettavan usein aikaa ei kuitenkaan jää päivittäisten tehtävien jälkeen. Tällöin ongelmien ratkaiseminen joko siirtyy tai ratkaisuja luodaan kiireessä, jolloin ne eivät ole kestäviä.

Fasilitoitu ongelmanratkaisutyöpaja on erityisen tehokas tapa työstää ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja tiiminä. Onnistunut ongelmanratkaisu vaatii keskustelua ja avoimen ilmapiirin. Työpajassa asiantuntijamme auttavat luomaan ongelmanratkaisua edistävät puitteet.

Ongelmanratkaisutyöpajassa työstetään käyttövalmiita ratkaisuja

Ongelmanratkaisu on prosessi, joka etenee vaiheittain ongelman määrittelystä ja tavoitteiden asettamisesta suunnitelman laatimiseen ja hyväksymiseen. Ongelmanratkaisutyöpajassa voidaan työstää esimerkiksi seuraavan vuoden työsuunnitelmaa, suunnitella tekniseen häiriötilanteeseen parasta reagoimistapaa tai kehittää integraatio-ohjelmaa uudelle liiketoimintayksikölle.

Työpaja aloitetaan määrittelemällä sille tavoite, aiheet ja ongelman konteksti. Tämän jälkeen pienryhmät kokoontuvat työstämään konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmät kokoontuvat pedagogiselle torille. Siellä kukin ryhmä esittelee ratkaisuehdotuksensa, joista keskustellaan ja joista valitaan sopivimmat jatkokehitettäväksi. Näin tiimityön tuloksena syntyy lopulta käyttövalmiita ratkaisuja.

Näin suunnittelemme ja toteutamme ongelmanratkaisutyöpajan:

SUUNNITTELU

Laadimme suunnitelman, joka on räätälöity ongelman ja organisaation mukaan.

VALMISTAUTUMINEN

Tarjoamme mallit valmistelutyöhön ja sparraamme johdon henkilöitä.

 

FASILITOINTI
Toteutamme työpajan strukturoidusti, autamme välttämään karikot ja tuemme tiimejä.

Olisiko intensiivinen ongelmanratkaisutyöpaja sopiva tapa tiimillenne löytää ratkaisuja?

Asiantuntijamme laativat tarpeidenne mukaisen työpajan. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeista ja ratkaisuista lisää!