Ihmisten toiminta perustuu tottumuksiin ja rutiineihin. Esimerkiksi asiakaspalvelija vastaa asiakkaan soittoon, myyjä esittelee tuotteensa ja palvelunsa, johtoryhmän kokous alkaa rutiininomaisesti. Tämä kaikki helpottaa työntekoa ja säästää henkistä energiaa. Aika-ajoin on tarvetta pysähtyä miettimään, ovatko rutiinimme parhaita mahdollisia. Ketterä kehittäminen – nopeat tulokset auttaa löytämään paremman toimintatavan 100 päivässä.

Kuulostaako tutulta?

 • Olette tehneet strategian, johon liittyy merkittävä toimintatavan muutos. Strategian toteutus alkaa hitaasti ja ihmiset ovat eksyksissä monimutkaisuuden äärellä.
 • Olette kuvanneet organisaationne prosessit. Prosessisuorituskyky ei parane. Puuttuu tapa kehittää prosessin toimintoja.
 • Olette käynnistämässä palvelun kehittämisprojektia, mutta olette hyvin erimielisiä siitä, mikä tuottaa arvoa asiakkaalle.
 • Olette käynnistäneet toiminnan kehittämisen prosessin ja sopineet vastuista. Arjen käytännöt eivät kuitenkaan kehity toivotulla tavalla.
 • Panostatte osaamisen kehittämiseen. Valmennuksella hankittu osaaminen ei siirry arjen toteutukseen.

Hyödyt, joita voimme saavuttaa

 • Ihmiset sitoutuvat uuteen toimintatapaan aktiivisten kokeilujen avulla.
 • Uudesta toimintatavasta tulee pysyvä, mikä johtaa kestäviin tuloksiin ja kokeilukulttuurin kehittymiseen.
 • Analysoinnin sijaan kohdistatte huomion tekemiseen.
 • Nopeiden kokeilujen avulla tiedätt, mikä toimii ja mikä ei toimi ja harjaannutte samalla PDCA-syklin soveltamisessa.
 • Ihmiset innostuvat oman toimintansa kehittämisestä, kun näkevät konkreettiset tulokset heti.
 • Laajatkin hankkeet voidaan purkaa pieniin käytännön toimiksi ja hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

Me voimme auttaa

 • Nopeiden parannusten kohteiden tunnistamisessa ja kehitysjonon muodostamisessa.
 • Kehittämisen organisoinnissa niin, että määritellään tärkeät roolit ja sovitaan niiden välinen yhteistyö.
 • Organisaatiolle sopivan kehittämisen rytmin säilyttämisessä ja ketterään kehittämiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen omaksumisessa.
 • Lean-kehitysprosessien siirtämisessä käytännön kokeiluiksi ja keskeisten Lean-periaatteiden omakohtaistamisessa ja sitomisessa arjen toimintaan.