Asiakkuuspäällikkö Tero Räty, Lujatalo:

Tilaaja tilaa, toteuttaja tarjoaa ja halvin voittaa – näin toimittiin ennen, mutta onneksi nykyään yhä harvemmin. Meillä on kova halu kehittää rakennusalan toimintakulttuuria innovatiivisemmaksi, asiakaslähtöisemmäksi ja ennen kaikkea vuorovaikutteisemmaksi.

Strategisen kehitystavoitteen pohjalta halusimme luoda ketterän yhteistyömallin, joka sisältäisi prosessin ja työkalut tilaajan, kumppaneiden ja loppukäyttäjien väliselle avoimelle vuorovaikutukselle sekä yhdessä kehittämiselle.

Innotiimi-ICG apunamme lähdimme kehittämään vuorovaikutusta vahvistavaa työpajamallia, jossa kaikki rakennushankkeen osapuolet osallistuisivat hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen yhteisen pöydän ääressä niin, että lopputulos olisi paras mahdollinen.

Rakensimme erilaisia malleja, ja testasimme niitä erilaisissa hankkeissa ja tilanteissa. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena syntyi Lujariihi. Se on ainutlaatuinen yhteistyömalli, jossa osapuolten näkemykset ja toiveet muotoutuvat yhteisiksi tavoitteiksi ja innovatiiviksi ratkaisuiksi. Tämä tiivistyi sloganiksi Lujariihi – yhdessä rakentaen.

Yksittäisen Lujariihen suunnittelu, valmistelu, läpivienti, dokumentointi ja viestintä on ohjeistettu selkeäksi paketiksi, jota koulutetut Lujariihi-ohjaajat vetävät erilaisissa tilanteissa. Hyödynnämme mallia esimerkiksi asiakastapaamisissa, sisäisten tiimien työkaluna sekä neuvottelumenettelynä toteutettavissa kilpailuhankkeissa.

Kokemuksemme mukaan Lujariihi helpottaa yhteistyötä, osallistamista sekä tiiminä toimimista. Mallin käyttöönoton jälkeen vuorovaikutus on parantunut niin meillä sisäisesti kuin asiakkaiden ja kumppaneidemme suuntaan. Olemme Lujariihen ansiosta voittaneet kaksi merkittävää hanketta, ja olemme päässeet rakentamaan asiakkuuksia aivan uudella tavalla.

Innotiimi-ICG:n vahva kokemus työpajatoiminnasta oli meille tärkeää. Jarno Poskela ja Matti Perttula sisäistivät projektin aikana Lujatalon toimintatavan, ja osasivat ottaa huomioon sisäisen kulttuurimme. Olemme yhdessä oppineet paljon, ja ajatuksemme käyvät yksiin siinä kuinka Lujariiheä kehitetään eteenpäin.

Yksi tärkeä jatkotavoitteemme on kehittää mallin avulla alueorganisaatioimme välistä yhteistoimintaa. Tulemme kouluttamaan lisää Lujariihi-ohjaajia, ja hyödyntämään mallia yhä monipuolisemmin erilaisissa tilanteissa. Haluamme Lujariihen kaikkien huulille.”

Kuva: Luja-yhtiöt