strategie_service_strategien_implementieren_kommunizieren_header

Strategian viestiminen ja toimeenpano

Konkretisoi strategia ja vie se käytäntöön!

Strategian kuvaus ja esitysaineistot ovat valmiina, strategiset tavoitteet ja suunnat on valittu. Hyvässä tapauksessa määriteltynä on myös strateginen kehitysohjelma projekteineen. Olemme tehneet selväksi, mihin haluamme mennä lähivuosina ja mitkä ovat kilpailutekijämme.

Entä miten sitten edetään? Aina ei ole ihan selvää, miten strategia viestitään ja toimeenpannaan. Tässä kohtaa on kyse strategian viestimisestä ihmisten tietoisuuteen, sitoutumisen aikaansaamisesta ja strategian konkretisoitumisesta käytännön tekemiseksi.

Strategia näkyy muuttuneissa teoissa

Viimeistään strategiakuvauksen valmistumisen jälkeen, on selvitettävä joitakin kysymyksiä:

  • Miltä toteutus konkreettisesti näyttää?
  • Ketkä osallistuvat toimeenpanoon ja miten?
  • Mitä toimintaedellytyksiä on luotava?
  • Miten strategian toimeenpanoa johdetaan?
  • Miten onnistumista arvioidaan ja mitataan?

Vastauksista riippumatta ihmisten aktivoinnilla on keskeinen rooli strategian toteuttamisessa – strategian ydin on viestintää tulevaisuudesta ja käytännön toimintaa muutoksen edistämiseksi.

Strategia ei ole ainoastaan korkean tason linjauksia, vaan sen pitäisi tarjota suuntautumista päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Tämä edellyttää, että strateginen suuntautuminen todella ymmärretään ja osataan kääntää toimintamuutoksiksi jokaisen omalle vastuualueelle.

Kommunikoi, keskustele ja muodosta yhteinen ymmärrys

Matkalla strategiakuvauksesta toteutukseen ensimmäinen askel on ymmärtää sen merkitys, hyödyt ja mahdolliset ongelmakohdat. Koska uusi strategia merkitsee myös muutosta, on erityisen tärkeää kuvata, mikä muuttuu ja mikä pysyy samana ja perustella muutoksen ajurit – miksi emme voi jatkaa nykyisellään? Tämä edellyttää strategista viestintää ja asioiden puntarointia tunnistettujen kohde- ja sidosryhmien (omistajat, henkilöstö, asiakkaat, käyttäjät ja yhteistyökumppanit).

Strategian toimeenpano vaatii myös tilanneherkkyyttä ja ketteryyttä. Suunnitelma on oltava, mutta siihen ei sovi lukkiintua, tilaa on oltava ketterille suunnanmuutoksille. Strategia tulee näin ollen nähdä organisaation oppimisprosessina, joka reagoi uuteen tietoon.

Muutoksen laajuudesta riippuen on tärkeää kehittää ja toteuttaa johdonmukaisesti sidos- ja henkilöryhmäkohtaisia toimenpiteitä työpajoissa ja suuremmissa yhteistilaisuuksissa. Lisäksi tulee huolehtia, että strategiaa ja siihen liittyviä kehitysprojekteja käsitellään johtamisfoorumeille ja kokonaisuudelle luodaan ohjaussysteemi. Vähitellen strategia alkaa näkymään päivittäistoiminnassa – päätökset tehdään eri organisaatiotasoilla uuden strategian puitteissa.

Innotiimin konsultit mukana strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa

Innotiimin strategia- ja muutoskonsultit ohjaavat strategiaprosessin, kulkien mukanasi aina strategian määrittelystä toimeenpanoon. Toimimme johdon neuvoantajana ja sparraajana mm. toimeenpanomallin kehittämisessä, viestintäsuunnittelussa. Fasilitoimme kehitystä ja keskusteluja yhteisissä tilaisuuksissa ja työpajoissa. Olemme hyödyksi isoissa muutostilanteissa, saamme muutoksen molemmat puolet hoidettua -asiat kuvattua paperille ja ihmiset aidosti mukaan muutokseen!

1

VIESTINTÄSUUNNITTELU
Tuemme sidosryhmäanalyysissä, viestintäsuunnittelussa ja strategian esitysaineistojen laadinnassa.

2.1

TOIMEENPANOMALLI
Muotoilemme yhdessä strategian ohjaus- ja toimeenpanomallin

3

KÄYTÄNTÖÖNVIENTI
Tuemme sinua muutoksen toimeenpanossa – prosesseihin, ratkaisuvalikoimaan, toimintatapoihin ja -kulttuuriin.

Keskustellaanko aiheesta lisää?