Visit_Tampere_Drone_view_Deck_Arena_UROS_LIVE_DJI_0863_Skyfox_Marko_Kallio (1)

Visionäärisen strategisen ohjelman toteuttaminen yhdessä

Tampereen kaupungin kasvupalveluyksikön uusi visio siitä, miten kaupunki tulee tukemaan yrittäjyyttä, yrityspalveluja sekä osaavan työvoiman saatavuutta tähtää korkealle. Se sisältää uusia ratkaisumalleja kompleksisissa ilmiöissä sekä kasvuekosysteemeissä, joita ovat työmarkkinoiden toimivuus ja kohtaanto, yritysverkostot ja palveluekosysteemit ja yritysten osaamis- ja palvelutarpeiden ennakointi sekä jatkuva oppiminen. Strategian jalkauttamiseen visiosta konkreettisiksi toimiksi pyydettiin tukea Innotiimi-ICG:ltä.

Haaste

Täysin uudenlaisen strategian toimenpiteiden löytäminen yhdessä sekä viestiminen ja jalkauttaminen toteuttajatiimeihin, sidosryhmiin ja poliittiseen päätöksentekoon.

Ratkaisu

Yhteinen prosessi, jossa lisättiin yhteistä ymmärrystä strategian sisällöistä ja tarvittavista toimenpiteistä.

Vaikutus

Tampereen kasvupalveluyksikön uusi strategia on visionäärinen: sen ytimessä ovat mm. palveluekosysteemit, tekoälyn hyödyntäminen sekä tarpeiden ennakointi ja jatkuva oppiminen. Prosessin aikana ymmärrys näistä sekä tavoitteisiin vievistä toimista kirkastui.

Tehtävä

Asiakas

Tampereen kaupungin kasvupalveluyksikkö

Kesto

3 kk

Konsultit

Pertti Helminen
Tarja-Maaria Tuosa

Näin yksikön johtaja Irene Impiö kuvaa haluttua muutosta: ”Innotiimi auttoi meitä konkretisoimaan varsin abstrakteja strategisia tavoitteita ja saimme itsellemme toteuttamiskelpoisen toimeenpano-ohjelman seuraaville vuosille”.

Valmennukset toteutettiin covid-epidemian vuoksi kokonaan virtuaalisina.

Yksikön neljä erityisasiantuntijaa ovat strategian toimeenpanon keskiössä yhdessä ohjausryhmän kanssa. Innotiimi-ICG oli tukemassa muutosta yhteisellä prosessilla, jossa strategian eri osa-alueita pureskeltiin ymmärrettävään muotoon sekä ydinporukan että koko toteuttajatiimin kanssa. Prosessiin kuului myös osallistamisen valmentaminen, koska strategiaa halutaan toteuttaa yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidos- ja asiakasryhmien kanssa. Erityisasiantuntijoita tuettiin strategian toteutuksen suunnittelussa omilla vastuualuillaan myös henkilökohtaisin coachauksin. ”Voin suositella Innotiimiä kehittämiskumppaniksi vastaaviin haasteisiin”, Irene kommentoi.

Strategian jalkauttamisen prosessia tuimme:

  • Prosessin ja sen tavoitteiden suunnittelu
  • Ohjausryhmän tukeminen
  • Yhteisen ymmärryksen kasvattaminen sisältöjen ja tekemisten suhteen fasilitoiduissa työpajoissa
  • Osallistamisen valmentaminen virtuaali- ja lähityöskentelyyn sopien
  • Henkilökohtaiset coachaukset ohjausryhmän ja tiimin jäsenille tukemaan strategian käytäntöönvientiä

 

Kaipaatko tukea yhteistoimintaanne?