Etätöiden lisääntynyt määrä ja palaverien pitäminen virtuaalisesti aiheuttavat erilaisia haasteita vuorovaikutukselle. Pieneltä tuntuvat mutta sitäkin tärkeämmät asiat, kuten nonverbaalinen viestintä, jäävät vähemmälle tai kokonaan puuttumaan. Haasteita aiheuttavat myös erilaiset kommunikointityylit, eivätkä käytännötkään ole selvät. Kun tiedostat haasteet, mahdollisuudet ja ratkaisut on helpompi löytää.