365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 25: Miten yhdistää prosessit strategiseen johtamiseen?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Strategia kuvaa yrityksen pyrkimyksiä

Hyvä strategia luo viitekehyksen prosessien tavoitteille. Strategiassa tulisi ottaa kantaa aiheisiin, jotka luovat pohjan prosessien toiminnan tavoitteille.

1 Kun katsot organisaatiosi strategiaa, millaisia strategisia tavoitteita on asetettu? Liittyykö jonkin tavoitteen toteutumiseen merkittäviä toimintatavan parannuksia tai muutoksia? Minkä toiminnan täytyy toteutua, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan?

2 Varmista, että kaikille strategisille tavoitteille on olemassa prosessit. Samaan strategiseen tavoitteeseen voi liittyä monikin prosessi. Mikäli strategiseen tavoitteeseen liittyy toiminnan muutoksia, katso mihin prosesseihin muutokset kohdistuvat. Pohdi millaisia parantamisen tavoitteita tämän perusteella prosesseille tulisi asettaa.

3 Tarkista, että prosessien toiminnalliset suorituskykytavoitteet ovat linjassa strategisten tavoitteiden kanssa.

4 Organisoi vastuuhenkilöt prosessien tavoitteiden johtamiselle. Sovi prosessien omistajien kanssa prosessien kehittämisestä ja kehittämiseen tarvittavien resurssien käytöstä.

5 Järjestä säännöllinen strategisen tason seuranta johtoryhmälle prosessitavoitteiden ja strategian toteutumisen osalta.

6 Johda prosessien toimintaa tai toimimattomuutta. Puutu aktiivisesti ja kehitä prosessien toimintaa. Resursoi kehittäminen.

7 Katselmoi prosessien toiminta säännöllisesti ja tarvittaessa päivitä organisaatiota, resursointia, tavoitteita tai strategiaa.

Esimerkiksi, jos haluat olla toimialasi innovatiivisin, varmista, että yritykselläsi on innovaatioprosessi, jota mitataan ja johdetaan siten, että strateginen tavoite voidaan saavuttaa.

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.