Valmetilla pureudutaan perusasioihin pysyvän muutoksen toteuttamiseksi ja isoihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yksi merkittävä liiketoimintaa parantava kehityshanke on projektisalkun hallinnan ja projektien johtamisen vahvistaminen.

Valmetin Suomen huoltoprojektitoiminnan päällikkö Janne Hukkanen kertoo, että Valmetin Suomen huolto-ogranisaatio toimittaa globaalisti vuosittain yli 250 investointipohjaista tehdasuudistusta ja yli 2000 kenttähuoltoprojektia.

Projektimassa on valtava, mutta nyt järjestelmällisesti paketoitu. Valmetin huoltopuoli otti pari vuotta sitten käyttöönsä Project Execution Modelin eli PEMin, joka on Valmetin kapitaalipuolelta huoltoympäristöön räätälöity projektisalkkumalli.

Kukin projekti istutetaan järjestelmään, jossa eteneminen tapahtuu portti kerrallaan, kun vaadittavat tehtävät on suoritettu. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta taustalla on mittava suunnittelutyö: porttien ja niille määriteltyjen tehtävien määrittelyssä oli oma hommansa. Innotiimi-ICG:n rooli oli tukea kehitystyötä, kun kapitaalipuolen järjestelmä rakennettiin vastamaan huoltopuolen tarpeita.

– Meillä oli vahva ja sitoutunut porukka viemässä asiaa eteenpäin. Tavoite oli, että PEMillä saimme ison projektimäärän järkevästi hallintaan. Olen huomannut, että ihmiset toimivat luonnostaan järjestelmällisesti, kun sille annetaan mahdollisuus, Hukkanen kertoo kokemuksistaan.

Sisäinen järjestys näkyy asiakkaalle asti

Hukkasen mukaan kyseessä on ennen kaikkea johtamisjärjestelmä, jonka keskiössä ovat projektipäälliköt. He seuraavat itse projektiensa etenemistä ja hyväksymiset tapahtuvat järjestelmän porteilla. Salkkujohtoryhmän rooli on auttaa tarvittaessa ongelmatilanteissa.

PEM kattaa nyt kaikki liiketoimintasektorit: paperikoneet Jyväskylässä, jälkikäsittelyn Järvenpäässä, ilmalaitejärjestelmät Raisiossa ja selluteknologian Porissa. Kullakin sektorilla on hallittavanaan oma portfolionsa, yhdessä ne muodostavat Valmet Suomi huoltoprojekti-portfolion.

Hukkanen esittelee PEMiä käyttäen materiaalia, jolla idea esiteltiin valmetilaisille Kiinassa, Intiassa ja Japanissa. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön globaalisti Valmetin eri huoltotoimintayksiköissä.

PEM on Hukkasen mukaan tuonut projektinhallintaan tehokkuutta. Prosessit, ihmiset ja työkalut pelaavat paremmin yhteen.

– PEM standardisoi projektinhallinnan ja ”projektimassa” on nyt paremmin järjestyksessä. Oli projekti pieni tai suuri, PEM auttaa varmistamaan, että hommat etenevät sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Indikaattorit kertovat mitä yksittäisissä projekteissa tapahtuu, joten viestintä ja yhteistyö on selkeämpää.

Kun projektit ovat sisäisesti hallinnassa, välittyy se asiakkaille asti.
– PEM tukee asiakkaan kokemusta yhtenäisestä Valmetista, Hukkanen kertoo.

Innotiimi-ICG mukana kehittäjänä

Hukkanen kertoo kehitystyössä mukana olleiden Innotiimiläisten olleen tarkeä osa kehityshanketta.

Markku Räisänen ja Juha Kontiainen toimivat hankkeen koordinaattoreina. Olemme olleet tyytyväisiä Innotiimi-ICG:n työhön. Konsultit tuntevat bisneksen, ja heidän kanssaan on miellyttävä työskennellä.

PEM on kahdessa vuodessa tuottanut hyviä tuloksia.

– Esimerkiksi erääntyneiden saatavien määrä on pudonnut huomattavasti. Järjestelmä ohjaa toimintaamme oikeaan suuntaan: laiva kääntyy, kun oikeita asioita toistetaan kerta toisensa jälkeen. Lisäksi oikea tieto helpottaa oikeiden päätösten tekemistä.