Strategie­prozesse

Strategian kehittäminen

Olemme nähneet, että monissa yrityksissä strategisen tason muutostarpeista, riskeistä ja liiketoimintamahdollisuuksista ei keskustella riittävän laajasti ja tavoitteellisesti. Toinen tyyppitilanne on, että suppeahko ydinryhmä, on määritellyt uuden strategisen suunnan, mutta henkilöstö ei ota sitä omakseen. Tällöin toimeenpano ontuu isosti – puhtaasti ylhäältä alas organisoitu ja suunniteltu muutos harvoin onnistuu.

Muotoilemme ja toteutamme keskustelevan strategiaprosessin kanssasi

Innostava ja onnistunut strategiatyö pohjautuu tasapainoisesti osallistavaan yhteiskehittämiseen ja analyyttisen liiketoimintasuunnitteluun.

Tässä kohtaa me voimme astua mukaan kuvaan, helpottaen työtä ja tuottamalla lisäarvoa. Toteutamme kanssasi kompaktin, käytännönläheisen strategiaprosessin, jossa kaikki onnistumisen elementit huomioidaan.

Ketteryyttä strategiakehitykseen

Ketterän strategiakehityksen ydin on johdon ja avainhenkilöiden vuoropuhelussa yhteisissä työpajoissa. Taustaksi laaditaan omakohtaisesti valmisteltua tilannetietoa, tiiviitä analyysejä ja uusia impulsseja ulkopuolelta esim. asiakastarpeista ja toimialakohtaisista trendeistä.

Meidän ohjaamassa strategiaprosessissa kehität yhteisen näkemyksen liiketoiminnan ja organisaation lähtötilanteesta, muutosajureista, toimialatrendeistä ja parhaista kehityssuunnista. Yhdessä työskentelemällä terävöitetään visiota tulevaisuudesta, liiketoiminta- ja organisaatiomalleista sekä toimintakulttuurista. Määrittelemme strategiset tavoitteet ja prioriteetit sekä perustamme kehitysprojekteja, jotka toteutetaan ketterän kehittämisen mallilla.

Tuemme strategian toimeenpanossa

Tämän strategiakehityskokonaisuuden avulla luot vakaan perustan myös strategian toimeenpanolle. Opit näkemään strategian tarinankerronnallisena viestintäprosessina, jossa toteutetaan asiakaslähtöistä kehitysjohtamista ja ihmisläheistä muutosjohtamista.

Yhteinen suuntautuminen, selkeät linjaukset ja konkreettiset toimenpiteet mahdollistavat strategian nopean toimeenpanon ja sitä myötä parantuneen liiketuloksen ja henkilöstön hyvinvoinnin.

Strategia1

OHJAUS
Muotoilemme ja ohjaamme kanssasi ketterän strategiaprosessin.

Strategia2

WORKSHOPIT
Suunnittelemme ja fasilitoimme strategiatyöpajojen kokonaisuuden.

Strategia3

VIESTINTÄ
Autamme sinua viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keskustellaanko aiheesta lisää?