Strategiatyöpajojen fasilitointi

Strategiatyöpajojen fasilitointi

Kuulostaako seuraava tilanne tutulta: kaksipäiväisen ylemmän johdon strategiaretriitin aikana käsittelet monia asioita pikaisesti – vain selvittääksesi kuukausia myöhemmin, että tuskin mitään on ratkaistu. Tai jäät miettimään, oletko käsitellyt riittävän analyyttisesti liiketoiminnan muutoksia, mahdollisuuksia ja riskejä.

Hyvällä ennakkovalmistelulla, suunnittelulla ja toteutuksella lisäät merkittävästi strategiatyöpajan hyötyjä.

Strategia kehitetään yhdessä osallistamalla

Vaikuttavien ja tehokkaiden strategiatyöpajojen menestystekijät ovat seuraavat: hyvä valmistautuminen, ammattimainen toteutus ja välitön ankkurointi organisaation ja liiketoiminnan kehityshaasteisiin.

Terävöitämme kanssanne strategiset ydinkysymykset, ohjaamme tarvittavat valmistelut (esim. markkina- ja teknologiatrendit, muutokset toimintaympäristössä ja asiakastarpeissa), valitsemme sopivan laajennetun strategiakehitystiimin ja fasilitoimme strategiatyöpajat parhaan käytännön -menetelmillä.

Ammattimainen ja tavoitteellinen suunnittelu ja tehokkaat osallistavat työtavat sekä selkeä roolitus ja vastuullisuus tuovat tulosta. Strategian kehittämisen aikana kiinnitämme erityistä huomiota kysymykseen, miten ihmiset saadaan mukaan muutokseen ja tulokset viedään käytäntöön.

Strategiatyöpajassa luodaan johdon ja avainhenkilöiden yhteinen näkemys nykytoiminnan haasteista ja tulevaisuuden kehitysprioriteeteista. Näiden pohjalta tehdään operatiivinen suunnittelu. Onnistunut strategiatyöpaja tuottaa ideoita ja energiaa muutokseen, uudistumiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Valmistelu

VALMISTELU
Valitsemme yhdessä sopivat menetelmät ja keräämme syötteet strategiatyöhön.

FASILITOINTI
Ammattimainen suunnittelu ja ohjaus takaa huippuhyvän strategiatyöpajan.

TOIMEENPANO
Varmistamme kanssasi onnistuneen toimeenpanon muutosjohtamisen viitekehyksellä.

Keskustellaanko aiheesta lisää?