copernico-m8OEwd9bReA-unsplash

Suurten ryhmien osallistaminen muutokseen

Suuren ryhmän sitouttaminen muutokseen on tehokkain tapa edistää sitä. Suuri ryhmä asettaa kuitenkin haasteita dialogille: mitä suurempi ryhmä, sitä vaikeampaa on saada jokainen mukaan keskusteluun. Jos dialogi ei onnistu tai siihen ei osallistuta, miten suuren ryhmän saa ajamaan muutosta yhdessä? Miten he pääsevät yhteisymmärrykseen? Fasilitoitu ryhmätyöpaja auttaa edistämään suuren ryhmän aitoa dialogia ja yhteistyötä. Ryhmätyöpaja sopii ryhmille, joissa on paristakymmenestä useisiin satoihin osallistujaa.

Kun dialogi toimii, suuri ryhmä edistää muutosta tehokkaasti

Suuren ryhmän jäsenet ovat samojen tehtävien äärellä ja oppivat toisiltaan. Siitä syntyy yhteinen ymmärrys, jolloin ryhmän jäsenet alkavat toimia ja ajatella samalla tavalla. Tämä on muutosprosessin kannalta erittäin tärkeää ja sen tarjoama potentiaali on osattava hyödyntää oikein – siihen tarvitaan kuitenkin dialogia. Muutosprosessissa on tyypillisesti kolme perusvaihetta, joissa suuresta ryhmästä on erityisen paljon hyötyä:

  • Muutosprosessin alussa suuri ryhmä saa muutoksen liikkeelle nopeasti, kun yhteinen ymmärrys luo yhteisöllistä toimintaa ja viesti kulkee.
  • Ryhmässä syntyy nopeasti kollektiivinen asiantuntijuus, joka kirkastaa yhteistä tulevaisuuskuvaa.
  • Muutosprosessin lopussa ryhmän jäsenet ovat sopeutuvaisempia ottamaan uudet toimintatavat helpommin käyttöön ja työskentelemään uuden toimintakulttuurin mukaisesti – muutos koskee kaikkia.

Fasilitoitu ryhmätyöpaja lisää dialogia ja sitouttaa muutokseen

Fasilitoitu ryhmätyöpaja on tehokas tapa ohjata tasavertaista keskustelua ja auttaa työyhteisöä uudistumaan. Kun dialogi eli rakentava vuorovaikutus lisääntyy, yhteistyö helpottuu.

Ryhmätyöpajassa käyttämämme menetelmät ovat osallistavia ja lisäävät dialogia. Osallistavat harjoitukset lisäävät ryhmän jäsenten sitoutumista ja motivaatiota muutokseen, kun taas dialogiharjoitukset auttavat ryhmän jäseniä jakamaan ajatuksiaan ja huolenaiheitaan.

Ryhmätyöpajan kolme vaihetta:

SUUNNITTELU

Laadimme teille räätälöidyn suunnitelman ryhmätyöpajasta.

FASILITOINTI

Fasilitaattorimme ja työkalumme antavat johdolle mahdollisuuden keskittyä rooliinsa.

LOGISTIIKKA

Kaikki valmistelun yksityiskohdat.

Valjastetaan ryhmän tarjoama potentiaali muutoksen läpivientiin!

Asiantuntijamme laativat teille räätälöidyn suunnitelman.

Ota yhteyttä: