Turvallisuusjohtaminen – työn sujuvuutta ja työhyvinvointia kognitiivista ergonomiaa parantamalla

Miten lisätä työn tehokkuutta ja työhyvinvointia organisaatiossa? Miten tunnistat työsi tai organisaatiosi kuormitustekijöitä?

Kuormitustekijöitä esiintyy jokaisella työpaikalla. Nykyaikana työn kuormittavuus on pitkälti kognitiivista eli tiedollista aikaisemman fyysisen kuormittavuuden sijaan. Kiinnittämällä huomiota kognitiiviseen ergonomiaan ja työhyvinvointiin voidaan ennalta ehkäistä poissaoloja, sairastumisia ja jopa tapaturmia. Työstä saadaan sujuvaa ihmisen mittaista vain ottamalla inhimilliset tekijät keskiöön.

Turvallisuusjohtamisen webinaarisarjan kolmannessa osassa konsultit Anna Vaihinen, Mikko Hietanen, Tarja-Maaria Tuosa ja Pia Rotko avaavat työhyvinvointiin vaikuttavaa kognitiivista ergonomiaa sekä mitä tarkoittaa kognitiivinen kuormittavuus. Konsultit kertovat myös vinkkejä siihen, miten työkuormaa voisi hallita paremmin.

Annalla ja Mikolla on laaja kokemus työturvallisuuden puolelta sekä ymmärrys työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisestä. Pian vahva kokemus tiimien ja esimiesten valmennuksista ja Tarja-Maarian kokemus tiimien valmennuksista antaa syvemmän kulman työhyvinvoinnin tämän hetken kipukohdista ja kysymyksistä.

Webinaarissa opit muun muassa:

  • ymmärtämään kognitiivisen ergonomian käsitteen
  • oivaltamaan oman työn ja organisaation kuormitustekijöitä ja niiden seuraamuksia
  • pohtimaan syy-seuraussuhteita organisaation arjen kuormittavuudesta
  • saamaan uusia näkökulmia ja oppeja kognitiivisesta ergonomiasta ja sen vaikutuksista työelämään
  • saamaan ideoita, miten voisit jatkossa helpottaa ergonomista kuormaa työssä ja mihin suuntaan edetä asian kehittämisen kanssa.

Webinaari on suunnattu johtajille, johtoryhmän jäsenille sekä turvallisuus-, työhyvinvointi- ja HR-päälliköille ja esimiehille, jotka vastaavat henkilöstön (työ)hyvinvoinnista sekä työn sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Webinaarin vinkit soveltuvat myös kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.

Ajankohta: Tiistaina 24.11. klo 10:05-11:00

Toteutus: Webinaari Teams-alustalla

Hinta: Maksuton

Lisätietoja ja kyselyt: Jos haluat tietää lisää webinaarista tai turvallisuusjohtamisen valmennuksista, voit olla yhteydessä Anna Vaihiseen, Pia Rotkoon, Mikko Hietaseen tai Tarja-Maaria Tuosaan.

 

Tilaa tästä webinaarin tallenne:

    Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

    Innotiimin syksyllä 2020 tuottama Turvallisuusjohtamisen webinaarisarja antaa johtajille ja esimiehille eväitä parempaan turvallisuuden ja muutoksen johtamiseen muuttuvassa maailmassa. Webinaarit tarjoavat johtotehtävissä toimiville tietoa, inspiraatiota ja oivalluksia, joiden avulla kehittyä omassa tehtävässään ja samalla kehittää koko organisaation tehokkuutta ja hyvinvointia. Tutustu osaan 1 ja osaan 2.