Toimintamme taustalla on lukuisia inhimillisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat paitsi työn laatuun myös erilaisten poikkeamien ja jopa vaaratilanteiden syntyyn. Kun osaamme tunnistaa työn haitallisia kuormitustekijöitä ja ottaa ne ennalta huomioon, turvallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät ja tuloksellisuus paranee.