Ymmärretaankö ja huomioidaanko inhimillisiä tekijöitä riittävästi johtamisen näkökulmasta? Yrityksen ja sen työntekijöiden työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus tulokseen ja turvallisuuteen. Yksilöiden pahoinvointi, ei-toimivat käytännöt tai sisäiset ristiriidat heijastuvat vahvasti työssä esiintyviin inhimillisiin virheisiin ja erilaisiin turvallisuuspoikkeamiin.