Uskalla puuttua puuttumalla välität valmennus

Uskalla puuttua – puuttumalla välität turvallisuusajattelun valmennusohjelma​ ​ ​

Yksi keskeinen haaste organisaatioiden turvallisuudessa on, että vaikka havaitsemme ympärillämme turvallisuutta vaarantavaa toimintaa, jätämme usein puuttumatta. Puuttumisen tilanteet koemme kiusallisina, pelkäämme toisen ihmisen loukkaantuvan, jos puutun hänen tekemiseen. Huonosti toimiva henkilö voi olla vaikka oma esimies. Kuitenkin meille jokaiselle sattuu unohduksia ja huomiokyvyn herpaantumista ja me jokainen teemme virheitä. Ja tärkeää on puuttua myös hyvään toimintaan ja nostaa onnistumiset yhteisen oppimisen eväiksi.

Uskalla puuttua – puuttumalla välität on vaikuttava, koko henkilöstön turvallisuusajattelua ja keskinäistä välittämistä parantava valmennusohjelma. Ohjelma toteutetaan valmentajavalmennus –periaatteella, eli valmennamme esihenkilöt ja muut avainhenkilöt valmentamaan omat tiiminsä parempaan havainnointiin, keskinäiseen puuttumiseen, palautteeseen ja välittämiseen. Valmennusohjelma on selkeästi paketoitu kokonaisuus, joka kuitenkin toteutetaan aina yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin sovitettuna. 

Uskalla puuttua – puuttumalla välität valmennusohjelman vaikuttavuudesta on mitattua näyttöä kymmenistä kotimaisista ja kansainvälisistä organisaatioista eri puolilla maailmaa, yli kymmenessä eri kulttuurissa.

Olemme kumppanisi…

1

Uskalla puuttua – puuttumalla välität ohjelman toteutuksen suunnittelussa ja ohjauksessa​

2

Esi- ja avainhenkilöiden valmentamisessa valmentamaan omat tiiminsä​

3

Johto- ja ohjausryhmien työpajojen suunnittelussa ja ohjauksessa​

4

Vaikuttavuusmittauksen suunnittelussa ja toteutuksessa​

5

Hankkeessa syntyvän tiedon perusteella tarvittavien kehityshankkeiden ja jatkotoimenpiteiden rakentamisessa​

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: