Vastuullisuus muutosmatka ICG Innotiimi

Onnistu vastuullisuuden muutosmatkalla

Vastuullisuuden edistäminen yrityksessä on koko organisaatiota koskettava muutoshanke

Muuttua pitää niin johtamisen kuin toiminnan, jotta vastuullisuuden lupaus lunastetaan. Muutoshankkeen onnistuminen edellyttää myös paitsi tavoitteiden, järjestelmien ja prosessien kehittämistä, niin myös ymmärryksen, asenteiden ja tahtotilan muutosta. Jokaisen tulisi ymmärtää, miksi vastuullisuuden edistäminen on tärkeää, mitä hyötyä siitä voi olla yritykselle ja mikä on lähtötilanne. Yhteinen kehitysvisio innostaa ja kun henkilöstö on saanut osallistua sen luomiseen, heidän sitoutumisensa kasvaa. Tällöin vastuullisuuden muutosmatkalle lähdetään yhdessä!

Vastuullisuusstrategian luominen ja tiekarttatyöskentely

Vastuullisuusstragegian luominen alkaa sidosryhmien tunnistamisesta, viitekehyksen valinnasta ja olennaisuusanalyysistä. Näiden perusteella rakennetaan vastuullisuuden visio. Vision ympärille rakennetaan organisaatiota osallistaen kehitysteemat sekä niille innostavat tavoitteet. Tavoitteisiin ideoidaan välitulokset ja toimenpiteet, jotka sitten jatkojalostetaan kehittämisen tiekartaksi. Koko prosessi ohjataan laajalti organisaatiota osallistaen, jolloin maksimoidaan organisaation sitoutuminen tiekartan edistämiseen.

Vastuullisuuden johtamismallin rakentaminen ja käyttöönoton tuki

Vastuullisuus teemana tuo väistämättä mukanaan uusia rooleja ja vastuita, prosesseja ja toimintatapoja organisaatioon. Näiden aihealueiden menestyksekäs johtaminen vaatii teemojen sitomista osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää.

Johtamisjärjestelmään kuuluvat olennaisina osina politiikat, prosessikuvaukset, roolikuvaukset, tavoiteasetannan ja suorituskyvyn johtamisen prosessit sekä johtamistapahtumien organisoituminen jatkuvan parantamisen teeman ympärille. Autamme organisaatiotasi kehittämään johtamisjärjestelmääsi vastuullisuuden organisoitumisen äärellä.

Olemme kumppanisi…

SUUNNITTELU
Suunnittelemme prosessin kanssanne palvelemaan tavoitteitanne.

 

OSALLISTAVA MUUTOSPROSESSI
Tuemme muutoksen toteenelämisessä osallistavasti valmentaen.

VALMENNUS

Valmennamme muutoksen avainhenkilöt viemään muutosta organisaatiossa vaikuttavasti eteenpäin.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta!