Mikä on oleellista tiimityöskentelyssä? Ajattelemme, että tiimin ydintehtävä, roolit ja vastuut, tehtävänjako, vuorovaikutus ja jatkuva kehittyminen ovat tiimityöskentelyn perustat. Perusta ei saisi horjua, vaikka töitä tehtäisiinkin etänä. Varsinkin, jos toisista hajallaan työskentely on uutta, on tarkoituksen mukaista käyttää hetki uudenlaisen työntekemisen rakenteiden ja toimintamallien yhdessä pohtimiselle ja sopimiselle.