Johtajina kohtaamme arjessa loputtomasti tilanteita, jotka vaativat nopeaa reagoimista ja päätösten tekemistä. Johtajan ei tarvitse pyrkiä itse ratkaisemaan kaikkia tilanteita, vaan hän voi jakaa päätösvastuusta organisaationsa muille jäsenille. Päätöksentekoa helpottaakseen johtajan rooli on ohjata päämäärätietoista dialogia ja kirkastaa tavoitteet.