Puhe työturvallisuuden johtamisesta keskittyy yleensä ihmisten toiminnan eli näkyvän tekemisen johtamiseen. Taustalla vaikuttavat aina kuitenkin arvot, mielikuvat ja uskomukset, jotka heijastuvat suoraan ajatteluumme ja toimintaamme. Kun koemme asian tärkeäksi, ohjeita ja sovittuja toimintamalleja on helppo noudattaa, mutta jos esimerkiksi aikataulut ja raha ajavat kaiken muun edelle, ohitamme turvallisuusnäkökohdat ja otamme sekä tietoisia että tiedostamattomia riskejä.