Engineer or Safety officer

Työturvalli­­suus­­kulttuurin uudistaminen

Miten saat paikalleen jämähtäneen työturvallisuuskehityksen uudelleen liikkeelle ja ajattelutavat muuttumaan niin, että jokainen haluaa ottaa vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta? Kun haluat siirtyä reagoinnista ennakoivaan toimintaan, ihmiset ovat muutoksen voimavara ja mahdollisuus.

Ohjeistuksesta ja valvonnasta vastuunottoon ja välittämiseen

Työturvallisuusajattelun kehittämisessä tärkeintä on oivaltaa, että uusi toimintakulttuuri edellyttää aina uudenlaista johtamista ja koko organisaation oppimista. Me uskomme, että ratkaisu löytyy yhteisestä näkemyksestä siitä, millaiseen työturvallisuuskulttuuriin pyritään ja miten eri rooleista käsin toimimalla siihen käytännössä pääsee. Jokainen haluaa kehittää omaa työtään ja onnistua siinä, jos hänelle annetaan siihen mahdollisuus ja tarvittava tuki.

Toimivat työturvallisuusajattelun kehittämistilaisuudet eivät ole luennointia, vaan tehokkaaseen osallistumiseen perustuvia valmennuksia, joissa ihmiset pääsevät käsittelemään heille tärkeitä työturvallisuuden teemoja. Samalla syntyy oivalluksia siitä, mikä on kenenkin rooli ja miten kukin voi omalla toiminnallaan edistää työturvallisuutta töissä ja vapaa-aikana.

Turvallisuuskulttuurin uudistamisen ohjelma

  • Kokoa riittävän edustuksellinen ohjausryhmä ja laadi ryhmän kanssa visio, missä haluatte työturvallisuuden suhteen olla 3-5 vuoden päästä. Sopikaa ryhmässä keskeiset kehittämisen roolit, termit ja kehittämisen rytmi.
  • Valmenna esimiehet ja työturvallisuuden kehittämisen avainhenkilöt valmentamaan henkilöstö uuteen turvallisuusajatteluun ja -toimintaan. Keskeisinä teemoina ovat kunkin ryhmän omat käytännön asiat ja kysymykset. Onnistumisen kannalta ratkaisevaa on arvostavan ja rakentavan puuttumisen, palautteenannon ja vastaanottamisen taidot.
  • Oppimisen varmistamiseksi organisoi foorumit, jossa avainhenkilöt pystyvät jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan turvallisuusajattelun kehittämisen valmentamisesta.
  • Ankkuroi osallistavat, omin voimin pidettävät turvallisuusvalmennukset osaksi johtamisjärjestelmää ja vuosikelloa. Arvioi uudistamisen ohjausryhmässä ohjelman etenemistä ja suuntaamista säännöllisesti 2 – 3 kk välein.

Olemme kumppanisi…

1

Työturvallisuuskulttuurin uudistamishankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa.

2

Esimiesten ja avainhenkilöiden valmentajataitojen kehittämisessä.

3

Turvallisuusvalmennusten mallintamisessa, käsikirjoittamisessa ja fasilitoinnissa.

4

Ohjausryhmän arvionti- ja suuntaamistilaisuuksien ohjaamisessa.

5

Johtamisjärjestelmän ja johtamisen sovittamisessa uudistettuun turvallisuuskulttuurin.

6

Vaikuttavuuden mittaamisessa.

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: