Työturvallisuuden kehittäminen on Suomessa edennyt isoin harppauksin, mikä on hieno juttu. Tapaturmat ja varsinkin vakavien tapaturmien määrä on laskenut merkittävästi. Vaikuttavia tekijöitä on monia; mm. koneiden ja laitteiden turvallisuus sekä erilaisten suojavarusteiden laatu ja käyttö on parantunut. Tämän ohella ohjeistuksia ja normeja on kehitetty ja johto sekä esimiehet ovat sitoutuneet turvallisuuden parantamiseen.