Johtamisjärjestelmä kuvaa organisaation rakennetta sekä ohjaa viestintää ja toimintaa. Johtamisjärjestelmän kehittämisellä on suora yhteys asiakkaalle arvonluonnin kirkastamiseen. Johtamisjärjestelmä ei ole kopioitavissa yritykseltä toiselle: jokaisen organisaation on luotava oma johtamisjärjestelmänsä, joka perustuu organisaatiossa vallitsevaan kulttuuriin.