Mitä enemmän luot arvoa asiakkaillesi, sitä todennäköisemmin he ostavat sinulta jatkossakin. Markkinoiden voittaja on se, joka pystyy luomaan asiakkailleen arvoa enemmän kuin kilpailijansa – tuntemalla ja hallitsemalla omat toimintaprosessinsa.

Keskity arvoa luoviin toimintaprosesseihin 

Se tuttu tarina: prosessit on kuvattu, mutta niitä ei noudateta ja käytännössä toimitaan kuten ennenkin. Toiminta on pahasti siiloutunutta ja matriisiorganisaatio on muodostunut hallinnolliseksi painajaiseksi. Toiminnan tietokatkokset aiheuttavat kustannuksia, viiveitä ja keskinäistä syyttelyä. Asiakkailta tulee kriittistä palautetta palveluista ja laadusta, minkä vuoksi myynti sakkaa ja kasvu jää haaveeksi. 

Tavoitteemme on auttaa sinua vahvistamaan organisaatiosi kykyä oppia, innovoida ja parantaa toimintaa sekä palveluita – nopeammin kuin kilpailijasi. Luomme kanssasi prosessijohtamismallin, joka toimii. 

Tehokas prosessijohtaminen näkyy koko organisaation erinomaisuutena 

  • Yhteistyö asiakkaiden kanssa saavuttaa täysin uuden tason ja asiakkaat kokevat palvelun laadun parempana. 
  • Arvoa luova toiminta tulee prosessien kautta näkyväksi ketjuksi ja organisaatiossa toimivat ymmärtävät selkeästi yhteistyön voiman ja oman roolinsa. 
  • Tietokatkoksista johtuvat kustannukset, viiveet sekä hävikki pienenevät johtaen parempaan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. 
  • Toiminnan sujuvoituminen ja ongelmatilanteiden radikaali väheneminen motivoivat ihmisiä toimimaan entistä vahvemmin koko organisaation ja asiakkaiden parhaaksi – kehittämään omaa työtään ja rooliaan arvoa tuottavissa prosesseissa. 

Olemme kumppanisi…