Kokeileva kehittäminen perustuu ketterän kehittämisen malleille. Yksityiskohtaisen etukäteissuunnittelun sijaan, kehittämisessä edetään iteratiivisesti tekemällä sarja nopeita kokeiluja.