Uudistuuko organisaatiosi riittävän nopeasti? Onko esimiehillä ja asiantuntijoilla riittävät taidot innovoida uusia ratkaisuja? Innovaatiot syntyvät, kun luovuus ja toimeenpanokyky yhdistyvät. Tähän tarvitaan sekä innovaatiotaitoja että tehokkaita menetelmiä.

Organisaation uudistamisessa tarvitaan jokaisen panosta!

Olemme valmentaneet innovaatiotaitoja organisaatioiden esimiehille ja henkilöstölle ja auttaneet heitä käyttämään innovointimenetelmiä entistä tuloksellisemmin. Työkalujen avulla he ovat kehittäneet uusia patentoituja tuoteinnovaatioita ja markkinoilla erottuvia palveluinnovaatioita.

Olemme myös valmentaneet organisaatioiden sisäisiä fasilitaattoreita, jotka auttavat erilaisten innovointitilaisuuksien ja kehitystyöpajojen tehokkaassa toteuttamisessa. Lisäksi toimimme ammattifasilitaattorina asiakkaalle tärkeissä innovointityöpajoissa ja kehitysprosesseissa.

Katso esimerkkejä valmennuksistamme. Järjestämme avoimia valmennuksia ja asiakaskohtaisia valmennuksia mm. näistä teemoista.

  • Innovointimenetelmät – Ketteryyttä ja innovatiivisuutta palvelukehitykseen ja tuotekehitysprojektien läpivientiin
  • TRIZ – Teknistä ongelmanratkaisua innovatiivisesti ja tehokkaasti
  • Kokeileva kehittäminen palvelukehityksessä
  • Innovoi uusi liiketoimintamalli

Innovointi on tehokkaampaa oikeilla menetelmillä

Rakennamme tarpeisiisi sopivan valmennuskokonaisuuden tai innovointiprojektin vaikkapa ennakointityöhön, asiakastarpeiden tunnistamiseen, innovointiin, palvelumuotoiluun, tehokkaaseen kokeilutoimintaan tai liiketoimintamallin kehittämiseen. Laajasta työkalupakistamme löytyvät myös tehokkaat innovointimenetelmät virtuaaliseen työskentelyyn.

Lue lisää asiakastyössä käyttämistämme menetelmistä!

Case OP – Innovointityöpajojen fasilitointi